woensdag 6 april 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Goede dagen

Hou ze bij, die goede dagen

niet in een gesloten potje

om er af en toe bij te treuren

omdat ze onherroepelijk voorbij zijn,

maar in je open hand als levend water

om de grond van je verder leven

vruchtbaar te houden.

Want goede dagen zijn ondergrondse bronnen,

waaruit je elke dag drinkt,

zonder het te weten.

Ze zijn zoals de lucht die je inademt.

Je kan niet zonder.

Hou de goede dagen bij

om in de mensen te blijven geloven,

in de warmte van hart en handen:

ze zeggen dat niemand tevergeefs leeft.

Hou de goede dagen bij

voor hen die nooit goede dagen kenden,

want het is belangrijk dat zij mensen ontmoeten

die het goede bewaarden

om het te delen op de gepaste tijd.

En mocht het donker worden

dan zijn ze licht,

die goede dagen,

zodat het nooit volledig duister is.

Je hebt ze nodig

-elke dag die goed was heb je nodig–

om in het duister nog te geloven

dat de mens goed is.

Goede dagen zijn mijlpalen,

wegwijzers,

rustpunten,

als eilanden in de storm.

Bewaar ze.

Hou ze bij, je goede dagen,

want dankzij hen

kan je blijven geloven

in de mensen, in jezelf.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos