woensdag 27 april 2016

Het Korbeekse Geslacht Bo(o)gaerts – deel 2

De voorouders van Philippus (Brouwershuis en Ormendaal)

en Petrus Eduardus (veldwachter) zullen we nu even onder de loep nemen.

Beiden stammen af van:

1e generatie

Guilielmus Bogaerts en Maria Mommens, waarschijnlijk geboren ca 1590. Zij hadden minstens 2 kinderen, onder wie:

2e generatie

Guilielmus Bogaerts, die trouwde te Korbeek-Dijle op 31.1.1644 met Elisabeth Boon. Elisabeth was weduwe in een eerste huwelijk van Sebastianus Van Kildonck. Zij had nog 3 kinderen in leven uit dit huwelijk. Guilielmus Bogaerts werd op 18.11.1669 op zijn erf gedood door een soldatenkogel. Hij werd in de kerk begraven. Elisabeth overleed op 9.3.1677. Guilielmus en Elisabeth hadden 3 kinderen, waarvan de oudste:

3e generatie

Joannes Bogaerts, geboren te Korbeek-Dijle op 11.8.1648. Hij trouwde te Bertem op 13.12.1676 met Anna Stroobants. Zij kregen 9 kinderen. Joannes wordt vermeld in de volkstelling van april 1693 als gezinshoofd Jan Bogaerts met 12 personen. Hij overleed op 24.9.1693 en Anna op 12.2.1720.

Hier gaan de stambomen van Philippus (Brouwershuis en Ormendaal) en Petrus Eduardus (veldwachter) uit mekaar.

I . Petrus Eduardus Boogaerts stamt af van het 5de kind van Joannes en Anna:

4e generatie

Petrus Boogaerts, geboren te Korbeek-Dijle op 5.1.1684. Hij trouwde te Korbeek-Dijle op 12.11.1713 met Catharina Mommaerts. Catharina overleed op 16.2.1752 en Petrus op 12.12.1762. Petrus en Catharina hadden 6 kinderen. De tweede in de rij was:

5e generatie

Guilielmus Boogaerts, geboren te Korbeek-Dijle in 1715. Hij trouwde met de Korbeekse Anna Van Dijck. Van hem vermeldt de volkstelling van 1755 (zie ook hierboven):

“Guilliam Boogaerts pachter van 6 bunderen landt ende herreberghier brenght over sijnen persoon als sijne huijsvrouwe Anna Van Dijck met sijnen Vader Peeter Bogaerts, Item eenen knecht Henderick Gilis, Item een meijssen Anna Marteau, Item eenen die sijne wooninghe hebbende inden voorste huijse met name Jacobus vander Perren.”

Guilielmus en Anna hadden 5 kinderen. De derde in de rij was:

6e generatie

Engelbertus Boogaerts, geboren te Korbeek-Dijle op 15.3.1757. Engelbertus trouwde een eerste maal met Marie Elisabeth Corneille Wauters, geboren ca 1765 en in Korbeek-Dijle wonende sinds 1787. Zij staat nog vermeld met haar man, die als pachter wordt aangestipt, en een inwonende meid in de volkstelling van 1795, maar overleed kinderloos.

Engelbertus hertrouwde te Korbeek-Dijle op 12.07.1810 met Geneviève Bernel, een vondelinge, geboren te Brussel op 13.7.1783. Geneviève had een voorkind, dat gewettigd werd, en met Engelbertus kreeg zij nog 6 kinderen. Engelbertus overleed te Korbeek-Dijle op 21.11.1828. Van Geneviève daarna geen spoor meer. De tweede in de rij kinderen was:

7e generatie

Petrus Eduardus Boogaerts, geboren te Korbeek-Dijle op 6.6.1812. Hij trouwde te Korbeek-Dijle op 7.12.1836 met Elisabeth Merckx, geboren te Leefdaal op 14.10.1809. Eerst verdiende Petrus Eduardus de kost als arbeider, maar op 25.1.1843 werd hij verkozen als veldwachter van Korbeek-Dijle “omdat hij goed kan lezen en schrijven en zijn tegenkandidaat alleen kan lezen”.

Op 7 augustus 1851 wordt veldwachter Boogaerts gedurende een maand, zonder loon, uit zijn ambt ontzet omdat hij de bewaking van de velden heeft verwaarloosd niettegenstaande de vermaningen en verwittigingen van het college van burgemeester en schepenen. Hij bleef niettemin veldwachter tot september 1880. Petrus Eduardus en Elisabeth kregen 9 kinderen waarvan er maar 4 de volwassen leeftijd bereikten.

8e generatie

-Zoon Jacobus staat nog in het bevolkingsregister van 1847 maar niet meer in dat van 1857 (toen 16 jaar). Hij is niet overleden in Korbeek-Dijle. Maar waar naartoe?

-Dochter Regina trouwt te Korbeek-Dijle op 1.9.1873 met Josephus Vandenborre, een broer van Catharina Vandenborre, de vrouw van Engelbertus Darche (den Dars). Regina en Josephus verhuizen met hun gezin van Ormendaal nr 3 naar Leuven op 21.3.1889.

-Zoon Josephus vertrekt als milicien naar Brussel op 20.12.1867. Verder van hem geen spoor meer.

-Zoon Ludovicus tenslotte verhuist naar Schaarbeek op 13.4.1866.

Moeder Elisabeth Merckx overleed te Korbeek-Dijle op 2.2.1875. Vader Petrus Eduardus overleed te Schaarbeek op 1.12.1880, waarschijnlijk bij zijn zoon Ludovicus.

(wordt vervolgd)