woensdag 2 maart 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Onze spreuken zijn geen slogans!

Onze spreuken worden niet gemaakt

in steriele denkkamers.

Ze zijn niet het product van een knap brein.

Spreuken worden ‘geboren’.

Ze worden gebaard, vaak geopenbaard

op een onverwacht moment.

Spreuken zijn als felle vonken,

die op-lichten als liefde en kennis,

geest en hart elkaar ontmoeten.

Een spreuk is als een kleine onverwachte bloem

voor een eenzame wandelaar.

Soms is ze als de bliksem

die je in een felle klaarte terechtwijst,

dan weer als een zachte hand

die je in de bedding houdt.

Onze spreuken willen een kleine filosofie

en een beetje levenswijsheid brengen

aan mensen van deze tijd.

Er zijn mensen die ze aannemen en beleven

en er zijn mensen die er wild enthousiast over zijn…

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos