woensdag 9 maart 2016

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Hoffelijkheid

‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden!’ Als je dit in je achterhoofd houdt, dan wordt hoffelijkheid een manier van zijn.

(Rhonda Jansz, Australië)

Idealisme

Idealisme is een project dat focust op de toekomst, geboren uit voorbije energieën, verwondering en verbeelding om de toekomst te creëren. Idealisme is zien wat schoon, elegant en verfijnd is in de wereld rondom ons. Idealisme is de sleutel om naar een beschaving te evolueren zonder geweld en haat, maar die toch correct en streng is.

(Elisabeth Carrio, Frankrijk)

IJverig zijn

IJver erkennen is onbetwistbaar nuttiger dan het erkennen van academische kwalificaties.

(Nicola Grootes, Zuid-Afrika)

Imago

Eigenlijk is het een heel pak waarden samen: het is zoals een winkeletalage die je aankleedt. Wat betekenisvol is, is niet de waarde zelf, maar de waarden die de toeschouwer ziet.
We kunnen slaven van ons imago worden als we te veel aandacht besteden aan onze verschijning en een artificieel imago creëren, een masker dat het ware zelf verbergt. Soms maakt dat masker ons gelukkig. Maar hoe lang duurt dat geluk?

(Eva Martinez Torres, Spanje)

Initiatief

Initiatief nemen is de automatische piloot uitzetten. Je beseft waar je bent en dat je wilt voortbewegen… zelfs al weet je niet waarheen.

(Clara Auffray, Spanje)

Inspiratie

Inspiratie is het goddelijke gefluister van onze ziel dat beschikbaar is voor allen die de tijd nemen om te verbinden en te luisteren. In de seculiere wereld van vandaag wordt de wijsheid van de ziel overschaduwd door de logica van de wetenschap. Weinig mensen hebben geleerd hoe toegang te krijgen tot hun eigen goddelijke inspiratie.

(Tom Rausch, Verenigde Staten)

Integriteit (Onkreukbaarheid)

Ware integriteit gaat niet alleen over de waarheid spreken, het gaat over je eigen waarheid leven. Wat je denkt, zegt en doet moet in één lijn staan.

(Serena Naidu, Zuid-Afrika)

Intimiteit

Intimiteit is het voorrecht van de moedigen: het vergt de moed om jezelf bloot te geven en je te laten zien. Voor mij ligt hier de kern. Intimiteit laat me toe in mezelf of in jou te zien. Het is dus nauw verwant aan vertrouwen en vertrouwenswaardigheid. Vertrouwen, want als ik me openstel voor iemand anders, dan stel ik mij kwetsbaar op en moet ik erop vertrouwen dat deze openheid niet misbruikt zal worden. Vertrouwenswaardig, want wanneer je je openstelt, is het nodig dat allen die betrokken zijn, de daaruit vloeiende intimitiet met uiterst respect behandelen.

(Eric Franciscus, Duitsland)

Intuïtie

Intuïtie beschrijven is een erg complexe taak, aangezien ze niet voortkomt uit onze basiszintuigen, zoals luisteren, voelen, zien, proeven en ruiken. Intuïtie gaat ook niet over gevoelens en gedachten en heeft niks te maken met kennis, logica of afleiding. We leren het niet op school en er bestaat geen patroon om de ontwikkeling van deze ‘menselijke waarde’ op te wekken. Het komt voort uit de verbinding met de bron, de goddelijke essentie die binnen elk van ons bestaat en die verbonden is met een grotere universele bron.

(Vânia Faria, Brazilië)