woensdag 24 februari 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Spreukenboek

Er is met de laatste Boekenbeurs een spreukenboek

uitgekomen en ik heb er bij de uitgever hard op

moeten aandringen dat hij mijn naam niet op de kaft

zou zetten, omdat ik het onder de naam van Bond

zonder Naam wilde doen verschijnen. Want ik ben dan

wel de spreekbuis van de Bond, maar dat wil zeker niet

zeggen dat alle spreuken van mij afkomstig zijn.

Toen ik met BzN begon, had ik een handvol

spreuken. Maar een maand is vlug om. Toch is het

gelukt, want als je ogen hebt voor wat zich in de

wereld afspeelt, en als je oren hebt om naar de

mensen te luisteren, en als je bovendien elke maand

wel verplicht bent om iets te leveren, dan groeien die

spreuken op de duur vanzelf. Ik krijg trouwens geregeld

tips van vrienden en ik haal ook heel wat inspiratie uit

de brieven die ik krijg.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos