woensdag 3 februari 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Zonder naam

‘Bond zonder Naam’…
een naam die ons in de mond ligt
en niettemin heel ongewoon is.
Want zovele mensen staan op hun naam.
Maar de echte geschiedenis van mensen
wordt geschreven met de voornaam.
Je bent maar gelukkig in zover voornamen
voor jou betekenis krijgen,
in zover ze een klank in zich dragen
die anders klinkt dan alle andere,
ook al zijn het doodgewone voornamen.
‘Bond zonder Naam’…
in naam van zovelen die alleen worden aangesproken
met de achternaam,
met een administratief volgnummer,
met de letters van een dossier.
Bond zonder Naam moet zonder naam blijven.
Want wij mogen geen ‘naam maken’,
geen beroemdheid worden!
Wij moeten de stille, naamloze kabouter blijven
in naam van zovelen
die nooit met de voornaam genoemd worden
en vergeten zijn in de grootstad,
in de onmenselijkheid van een maatschappij
die zich ‘samen-leving’ noemt.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos