woensdag 24 februari 2016

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Gematigdheid
De deugd van gematigdheid koesteren laat het lichaam en de zintuigen toe om hun rechtmatige plaats in te nemen binnen in de mens. Het is meester zijn over jezelf en je behoeften: het is het evenwicht tussen passie en rede, tussen de wil en het hart.
Als we dit in de praktijk omzetten, zal gematigdheid in wat we ‘nemen’ zich reflecteren in onze relatie met de wereld. Gematigdheid zal dus de redelijke verdeling van rijkdom worden. Spontaan en actief zal het ons geven wat we vandaag het meest nodig hebben: het delen van overvloed voor allen.
(Véronique Campillo, Frankrijk)
Gemeenschapszin
We hebben een gevoel van verbondenheid met de gemeenschap door lidmaatschap van verenigingen. Maar soms is het minder tastbaar, meer een gevoel van bewustzijn, weten dat anderen onze ideeën delen zonder dat je rechtstreeks met hen hebt gesproken, weten dat er een groep is van gelijkgezinde mensen in deze wereld. (Danae Johnson, Canada)
Gemoedelijkheid
Wanneer mensen in een groot publiek denken dat de spreker zich tot hen persoonlijk richt, dan is de kracht van gemoedelijkheid bevestigd. (Richard House, Groot-Brittannië)
Genade
Het christendom, maar ook de islam, het judaïsme en andere wereldgodsdiensten erkennen hun God als een God van genade. Volgens mij is genade een hoopvol gevoel, want zonder het gevoel en de erkenning van een God die perfect en genadevol is, zijn genade en vrede niet mogelijk.
Door genade te zoeken, kan ik mijn ego lossen en ben ik in staat te navigeren tussen wat oprecht en echt is. (Robert V. Sylvester, Verenigde Staten)
Genieten
‘We kunnen klagen dat rozenstruiken doornen hebben, maar we kunnen ons er ook over verheugen dat er in doornenstruiken rozen groeien.’ (citaat van Abraham Lincoln) (Liesbeth Michiels, België)
Genoeg
De heersende taal van regeringen is nog steeds die van economische groei (in een beperkte wereld!), gecombineerd met de voortdurende dominantie van de globale bankindustrie en zijn obscene opvatting van voorzichtigheid! (Craig Duckmanton, Australië)
Genoegen
Genoegen is voor mij ontspannen genot. Het heeft geen gevoel voor urgentie, het blijft hangen. Er is minder sprankelende opwinding en meer subtiele voldoening. Soms staat het op een laag vuurtje en soms bruist het.
Genoegen brengt me evenwicht, verwondering, dankbaarheid, rust en verbinding.
(Jenny Quinn, Verenigde Staten)
(Uit Het Boek der WAARDEN)