woensdag 17 februari 2016

Gelezen In Tertio Van 3 Februari 2016

1.De in Wilrijk gevestigde Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen en Humanisme (FVG) stelt voor het eerst in haar 35-jarige bestaan een interesse voor het christendom vast. “Vroeger waren studenten vooral gefascineerd door oosterse stromingen, nu willen ze blijkbaar terugkeren naar de wortels van de eigen cultuur en schrijven ze zich in voor het vak Christendom”, stelt rector Chris Vonck. Om aan de vraag tegemoet te komen, programmeert de FVG komend semester ook vakken over de Bijbel, de rooms-katholieke kerk en de christelijke iconografie. (Emmanuel Van Lierde)

2.Neutraliteit overheid betekent niet antigodsdienstigheid

Een strikte interpretatie van het neutraliteitsgebod brengt beperkingen mee voor het optreden van de overheid, poneert Jurgen Slembrouck: alle aspecten die haar kenmerken, moeten elke schijn van partijdigheid vermijden, maar dat betekent niet dat ze antigodsdienstig is en discrimineert, wel integendeel.

3.Echt pluralisme brengt uitwisseling en beïnvloeding

Het is van kapitaal belang een onderscheid te maken tussen het model van antigodsdienstig secularisme en een ander, pluralistisch model van seculiere maatschappij. Dat meent Herman De Dijn, die zijn mosterd haalt bij de emeritus anglicaans aartsbisschop Rowan Williams.