woensdag 27 januari 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Vrede en alle goeds!

Lieve mensen
in huizen en straten,
in dorpen en steden.
Neem de wijsheid in je handen,
de goedheid in je hart
en help de mensen
over alle grenzen van onmacht heen
365 maal geloven in morgen.
Vrede en alle goeds!
We willen voor mensen een ‘vreugde’ zijn.
We hebben geen paleis nodig
om als prinsen te leven
en geen rijke bankrekening
om feest te vieren.
We lachen om de dwaze aanbidders
van het alom aanbeden ‘gouden kalf’.
Vrede en alle goeds!
We blijven tegen de stroom in roeien
en smeken de mensen
en de wereld om ons heen
niet te wachten
met de ‘cultuur van het hart’
tot de noordpool ontdooit.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos