woensdag 20 januari 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Liefde

‘Hebt elkander lief! Bemint elkander!
Houd van elkaar!’.
Dat is de roep, ja de smeekbede
van een oneindig lieve God
aan alle mensen van alle tijden.
Liefde is als de zon.
Een zaligheid.
Je kunt ze niet kopen of verkopen.
De zon brengt je niets op, maar ze verandert alles.
Alles wordt licht.
Alles krijgt kleur.
Alles bloeit en bloemt.
Het ruikt naar het paradijs.
Zo is het ook met de liefde.
Liefde verandert alles, heel je leven.
Liefde is sterker dan de dood.
Daarom: geen angst.
Het is niet de dood, die ons ooit scheiden zal.
Het is ‘de dood van de liefde’,
die de mensen verwijdert van elkaar
en voert naar vervreemding, eenzaamheid,
naar kleine en grote slagvelden,
waar mensen elkaar naar het leven staan.
De dood van de liefde is de hel op aarde.
Als je de liefde niet hebt,
heb je niets om voor te leven.
Maar met de liefde krijg je alles in handen.
God komt bij je wonen,
inwonen in je hart en in je huis.
En alles wordt licht!
Het leven wordt een lied, als de liefde de toon aangeeft.
Dan is er geluk in huis.
De tijd staat stil.
Heel de wereld staat stil.
De maan wordt zo helder als de zon.
De vogels fluiten in de winter.
Alles wordt feest.
Er zit een ster in alle dingen
en over alle wegen hoor je muziek.
Alles is goed.
Er zijn kabouters in huis.
Ik wens u God heel nabij,
niet als een scheidsrechter, die de fouten fluit,
maar als een lieve Vader.
Niet een God voor kwade dagen,
maar een God voor alle dagen.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos