woensdag 6 januari 2016

Gelezen In Tertio Van 23 December 2015

“En vrede op aarde aan alle mensen die Hij liefheeft”
(Uit een artikel van Geert De Kerpel)

In zijn eerste homilie als aartsbisschop in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen beklemtoonde Jozef De Kesel dat de Bijbelse God geen onverschillige God is. Maar integendeel wij mensen Hem alles waard zijn. En Hij juist daarom vraagt dat wij ons de wereld zouden aantrekken, de zwaksten eerst. “De vreugde en de hoop, het leed en de angst van de hedendaagse mens, vooral van de armen en van alle lijdenden, zijn ook de vreugde en de hoop, het leed en de angst van Christus’ leerlingen; en er is niets echt menselijks, of het vindt weerklank in hun hart”, haalde De Kesel de openingswoorden aan van Gaudium et Spes, de constitutie die het Tweede Vaticaanse Concilie vijftig jaar geleden afkondigde over de plaats van de kerk in de wereld van vandaag. “Dat is de roeping die de kerk van Godswege heeft ontvangen. Geen extravagante of spectaculaire projecten. Maar een zoeken naar een consequente beleving van het evangelie”, sloot de aartsbisschop zijn preek af.