woensdag 6 januari 2016

Er is een redder geboren - Een kind in een stal

Week 2016-01 - 001aWeek 2016-01 - 002b
Op kerstavond in de kerk van Korbeek-Dijle ging de woorddienst over de belevenissen van de zevenjarige Tomas, een rakker zoals er dertien zijn in een dozijn. Kinderen laten groot worden, ze stilletjes los laten is zo moeilijk.
In de geloofsbelijdenis spraken we ons geloof uit in de God, die tussen ons gekomen is als een kind, die kleine mensen groot maakt en gelukkig, die van alle mensenkinderen houdt.
Als slotgebed bad de priester:
Lieve God,
Gij hebt ons vandaag uw Zoon geschonken,
geboren in een arme stal.
Hij heeft ons verteld van uw liefde,
groter dan van een vader en een moeder.
Zo denken wij vandaag
aan kinderen en hun ouders in armoede
en wij bidden U:
wees voor hen troost en sterkte
en leid ons op de weg van zorg en aandacht voor hen.
Zo komen wij eens samen bij U
om uw liefde te vieren
met Jezus Christus en met de H.Geest.