woensdag 30 december 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Multicultureel

Ik heb altijd geloofd in een multiculturele samenleving.
En ik geloof er nog in. We moeten in de eerste plaats
multicultureel gaan denken en leven. De ander
aanvaarden zoals hij of zij is.
Natuurlijk moeten we onze eigen cultuur niet
verloochenen. Maar tegelijk moeten we open staan
voor andere culturen. Naar hen luisteren. Van hen leren.
Weet je wat een goede slogan zou zijn voor de Bond
zonder Naam? ‘Witte mensen, gekleurde mensen,
allemaal mensen.’ Dat ligt helemaal in de lijn van mijn
visie op de multiculturele samenleving.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos