woensdag 23 december 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Leven…

De uitgelatenheid in de discotheken wordt als een
uiting van vitalisme voorgesteld. Alsof vitalisme gelijk
staat met leven. Dancingbezoekers apen elkaar na. Hun
handelingen zijn de stuiptrekkingen van een stervende.
Ze verhullen de leegte. Ik heb medelijden met die
mensen. Ze leven tussen steen en beton. Ze zijn altijd
gehaast, jagen over de wegen en voeden zich met
junkfood.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos