woensdag 18 november 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Liefde

Het enige wat een mens overhoudt en het enige

waarmee hij op de wereld kwam, is de maat van de

liefde die hem of haar werd toegemeten en die hij of zij

vermag te geven aan anderen.

Al heb ik het vernuft een ruimtetuig te bouwen en ken

ik alle geheimen van de technische wetenschap, zonder

liefde ben ik niets.

Al weet ik een uitkomst voor het energiebeleid, de

prijzenstop en voor de indexering, zonder liefde ben ik

een luidspreker zonder muziek.

Al vind ik een oplossing voor herverdeling van macht

en bezit en weet ik eindelijk een brug te slaan tussen

rijk en arm, hier en in de derde wereld, zonder liefde is

rechtvaardigheid geweld, ten koste van de zwaksten.

Al weet ik mij verbonden met de hele wereld en

ontraadsel ik alle dringende vragen waardoor de angst

van de mensen verdwijnt, al kom ik tot een totale

‘wereldontwapening’, zonder liefde ben ik een holle

zedenprediker, een mooiprater of een leugenaar.

Als zelfs een plant beter groeit wanneer hij aandacht

en belangstelling krijgt… hoeveel te meer dan een

mens!

Alleen echte liefde, altijd opnieuw, ook al is het

woord tot op de draad versleten, misbruikt,

gecommercialiseerd, verkracht en verkeerd begrepen…

alleen echte liefde kan mij redden.

Wie geen liefde kent, leeft niet!

Wie geen liefde geeft, geeft niets!

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos