woensdag 11 november 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Een ‘leugenmachine’

Mijn armen zijn te kort. Ik kan deze wereld niet

veranderen. Materieel hebben de mensen alles, maar

ze klagen steen en been. Ze zijn niet in staat om van

mekaar te houden. Ik weet het, ik word elke dag met

de ellende geconfronteerd. Wij laten op dit moment

een klooster verbouwen voor de opvang van verlaten

vrouwen en kinderen. Vorig jaar hebben we er 800

moeten weigeren in ons vrouwenhuis, geen plaats…

Weet je wat ik de grootste leugen van de twintigste

eeuw vind? Ze hebben de mensen wijsgemaakt dat het

geluk te koop is en de mensen geloven het. Domme

reclame maakt domme mensen, dat is de spreuk van

oktober

Maar het is eigenlijk geen domme reclame, het is

sluwe reclame. En de mensen laten zich vangen. Ik

ben daar tegen. Reclame moet er zijn, maar ze mag

geen ‘leugenmachine’ worden. Een ‘vliegenvanger voor mensen’.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos