woensdag 14 oktober 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Uw rijk kome!

Uw nieuwe aarde, uw nieuwe hemel,

uw hemel op aarde,

waar ieder mens de moeite waard is

en de zwaksten op handen worden gedragen,

waar de zon opgaat over het lachend gelaat

van mensen die elkaar verstaan,

al spreken ze verschillende talen

en hebben zij een heel andere huidskleur.

Uw Rijk, waar ook andersdenkenden thuis zijn,

waar geen linksen en geen rechtsen meer zijn

en waar niemand meer gemarteld wordt en vermoord

om zijn politieke of godsdienstige opinie,

om zijn huidskleur

of om helemaal niets.

Uw Rijk kome!

Uw Rijk van liefde en rechtvaardigheid,

dat vrede laat stromen door alle straten,

en huizen vult met vreugde

en alle lijden troost laat vinden

in liefdevolle handen.

Uw Rijk kome!

En God antwoordt:

‘Mijn Rijk is in uw handen!

Bemin elkaar! Vergeef elkaar!

Heb elkaar lief!’

De schepping is nog lang niet af!

We zijn nog lang niet aan de zevende dag!

De wereld van morgen zal beantwoorden

aan de droom waarvoor wij

vandaag willen leven en werken!

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

C.L.