woensdag 7 oktober 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Houden van mensen

Ik leg altijd zeer sterk de nadruk op deze stelregel: je

moet van mensen houden of anders moet je ze met

rust laten.

De mens heeft niks aan meneer de psychiater of

mevrouw de sociologe. Wat kan een psychiater doen

als hij mensen aan de lopende band ontvangt? Een

diagnose stellen, medicamenten voorschrijven, en de

rekening presenteren. Maar als die persoon iemand

nodig heeft die hem de moeite waard vindt, die bij

hem blijft, waar moet hij dan naartoe? Dan blijven er

alleen de idioten van het evangelie over die dag en

nacht beschikbaar zijn.

Ik heb niets tegen kennis van zaken. Kennis is van

groot belang, maar er moet meer zijn dan kennis.

Een garageman moet een motor goed kennen, maar

mensen kennen is heel wat anders. Goede mensen zijn

soms de beste psychiaters.

Als mensen in de buurt mensen voor elkaar waren,

zouden zoveel mensen niet zover afzakken.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos