woensdag 30 september 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Jefke

Ik herinner me Jefke van Diest. Ik moet 19 of 20 zijn

geweest toen ik hem leerde kennen. Hij had zijn

ruggengraat gebroken in de mijn. Ik zag met welke

enorme moed hij trachtte weer te leven. Na verloop

van tijd vond men een middel om hem wat te helpen

en geraakte hij al tot in de gang van het ziekenhuis.

De anderen fleurden op als ze hem zagen, zo’n vent

was dat. Maar uiteindelijk besefte hij dat hij voor altijd

geslagen was. Hij kreeg een inzinking en stierf. Twee

van zijn vrienden, die hij zo’n moed had geschonken,

stierven toen ook, binnen de twee maanden. Ik dacht:

ik ga later voor deze mensen iets doen, voor dit volk

van de put. Overdag werken zij in het donker, ’s nachts

moeten zij slapen. Hoeveel zon krijgen zij in hun leven

te zien?

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos