woensdag 2 september 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: De vredesduif over de vrede

De prijs die mensen voor oorlog en geweld betalen, is altijd veel groter dan de prijs die de vrede kost! In tijden van oorlog kunnen mensen zich alles ontzeggen, zijn mensen tot alle offers bereid, laten mensen zich zwaar belasten. Ze geven hun geld en hun leven. Ze lijden honger en gebrek, met als resultaat dat miljoenen medemensen worden vermoord en duizenden steden en dorpen worden verwoest.

Waarom geeft de oorlog de mensen zoveel energie en uithoudingsvermogen en is de ‘vrede’ niet in staat de mensen te bewegen zich ook maar iets te ontzeggen?

Is de moderne mens geestelijk en moreel een oermens gebleven? De oermens bezat een knots om zijn ruzies op te lossen. De gevolgen bleven beperkt wegens de beperkte mogelijkheden. Nu hebben zijn vuisten de kracht van een kernwapen gekregen en reiken zijn armen tot over de grenzen der aarde…

Vrede is nooit het resultaat van oorlog en geweld.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos