woensdag 9 september 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Aan alle mensen met een hart

Laat de nood

die je zelf kunt oplossen

niet langer bestaan.

Mensen zijn aan mensen toevertrouwd.

Mensen zijn verantwoordelijk voor mensen.

Ieder hart kan een haven zijn

voor een medemens.

Maak de nood

die je zelf niet kunt oplossen

aan anderen bekend.

Misschien kunnen anderen

een oplossing geven.

Is er een onoplosbare nood,

ga dan dicht bij de noodlijdende staan

om in stilte mee te lijden,

om samen te zoeken naar lichtpunten,

om de nood draaglijk te maken.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos