woensdag 30 september 2015

Gelezen In Tertio Van 16 September 2015

Uit een lezersbrief van Raoul Vereecken:

Mocht liefde ook als grondslag en doel van (alle) godsdiensten worden beschouwd, dan zouden problemen rond oecumene vlugger opgelost zijn, want ze berusten op door mensen verkondigde leerstellingen en moeilijk bewijsbare intellectuele haarklieverijen. Hoeveel oorlogen uitgelokt door ideologische tegenstellingen zouden niet worden vermeden? Mocht liefde meer als grondslag van rechtvaardigheid worden ervaren, dan waren veel wetboeken overbodig geweest. Als wetten alleen expressies zijn van theorie├źn en meningen van toevallig machtige groepen, missen ze dienstbaarheid en bevorderen ze veeleer twisten over eigen gelijk en bezit van waarheid.