woensdag 30 september 2015

Straatfeest in de Ruwaal 2015

Op zaterdag 12 september 2015 hield de kleine gemeenschap van de Ruwaal en haar naaste buren een schitterend straatfeest. Een grote tent en een vrolijke stemming zorgden ervoor dat de regenbuien geen spelbreker waren.

Week 2015-39 - Straatfeest Ruwaal 2015 004Week 2015-39 - Straatfeest Ruwaal 2015 005Week 2015-39 - Straatfeest Ruwaal 2015 009

Gelezen In Tertio Van 16 September 2015

Uit een lezersbrief van Raoul Vereecken:

Mocht liefde ook als grondslag en doel van (alle) godsdiensten worden beschouwd, dan zouden problemen rond oecumene vlugger opgelost zijn, want ze berusten op door mensen verkondigde leerstellingen en moeilijk bewijsbare intellectuele haarklieverijen. Hoeveel oorlogen uitgelokt door ideologische tegenstellingen zouden niet worden vermeden? Mocht liefde meer als grondslag van rechtvaardigheid worden ervaren, dan waren veel wetboeken overbodig geweest. Als wetten alleen expressies zijn van theorieën en meningen van toevallig machtige groepen, missen ze dienstbaarheid en bevorderen ze veeleer twisten over eigen gelijk en bezit van waarheid.

Phil Bosmans spreekt tot ons: Jefke

Ik herinner me Jefke van Diest. Ik moet 19 of 20 zijn

geweest toen ik hem leerde kennen. Hij had zijn

ruggengraat gebroken in de mijn. Ik zag met welke

enorme moed hij trachtte weer te leven. Na verloop

van tijd vond men een middel om hem wat te helpen

en geraakte hij al tot in de gang van het ziekenhuis.

De anderen fleurden op als ze hem zagen, zo’n vent

was dat. Maar uiteindelijk besefte hij dat hij voor altijd

geslagen was. Hij kreeg een inzinking en stierf. Twee

van zijn vrienden, die hij zo’n moed had geschonken,

stierven toen ook, binnen de twee maanden. Ik dacht:

ik ga later voor deze mensen iets doen, voor dit volk

van de put. Overdag werken zij in het donker, ’s nachts

moeten zij slapen. Hoeveel zon krijgen zij in hun leven

te zien?

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 23 september 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Geef mij maar een clown

Geef mij maar een clown,

een heel simpele clown

met de verwondering

en de lach van een kind.

Een heel simpele clown

met een te grote broek,

een te lange neus,

met een jas tot op de tenen

en een hemd vol zotte kleuren.

Een heel simpele clown

die in het grote huis

van drukdoende doodernstige mensen

alles ondersteboven loopt

en op z’n buik ligt van het lachen

als iedereen stom staat te kijken.

Geef mij maar een clown,

een heel simpele clown,

die kruipt in de huid

van hen die altijd mislukken,

die altijd en overal de dupe zijn,

die zich vergissen,

maar die overleven kunnen

omdat ze alles relativeren,

omdat ze lachen

met hun eigen miserie.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

C.L.

Gelezen In Tertio Van 2 September 2015

Quote:

“Ik ervaar mijn geloof als iets positiefs in mijn leven.”

Voor Anne De Paepe, rector van de UGent, geeft geloof zin, en bij tegenslag ook kracht om te blijven vertrouwen in de toekomst (Knack, 26/8).

Sint-Stevensgilde speelt liederen van Franz Schubert

Week 2015-38 - Koor 4.10.20150001

woensdag 16 september 2015

KVLV op Korbeek Kermis 2015

KVLV, vrouwen met vaart, Korbeek-Dijle wil graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de selfmademarkt,  op zondag 30 augustus, ten voordele van Kanactiefplus en Panal.

· Door het leveren van selfmadeproducten

· Door het plaatsen van ‘roste potjes’

· Door het leveren van enorm veel rosse muntjes

· Door het kopen van de selfmadeproducten

· Door het saccochewerpen

· ….

We kunnen 528.33 euro verdelen onder Kanactiefplus en Panal.

Breughelfestijn 2015 KVLV

Week 2015-38 - Breughelfestijn 20150001

woensdag 9 september 2015

Vanuit de torenspits van de Korbeekse kerk

Week 2015-36 - DSCN1444

De meanderende Dijle tussen Korbeek-Dijle en Oud-Heverlee.

Week 2015-36 - DSCN1471

Op het voorplan zien we de huizen van Erik De Smedt en Dirk Van Laer. Dit zijn de oudste nog bestaande huizen die werden gebouwd op het stuk van de Nijvelsebaan tussen de Schoolberg en de Hollestraat, rond 1840. Het huis van Erik De Smedt werd gebouwd door Philippus Mommaerts (1804-1869) en dit van Dirk Van Laer door Philippus’ zus Colette (1820-1888) en haar man koster Guilielmus Cappuyns (1810-1849). Philippus en Colette waren kinderen van de boer van het Hof van Overbist aan de Veeweide die zoveel grond bezat ter plaatse dat men dit deel van de Nijvelsebaan, tussen de Schoolberg en de Hollestraat, officieel “Chemin Mommaerts” had genoemd.

Op het achterplan de “Poempdel”.

Foto’s: Pascal Huygh

Phil Bosmans spreekt tot ons: Aan alle mensen met een hart

Laat de nood

die je zelf kunt oplossen

niet langer bestaan.

Mensen zijn aan mensen toevertrouwd.

Mensen zijn verantwoordelijk voor mensen.

Ieder hart kan een haven zijn

voor een medemens.

Maak de nood

die je zelf niet kunt oplossen

aan anderen bekend.

Misschien kunnen anderen

een oplossing geven.

Is er een onoplosbare nood,

ga dan dicht bij de noodlijdende staan

om in stilte mee te lijden,

om samen te zoeken naar lichtpunten,

om de nood draaglijk te maken.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 2 september 2015

Diner WOS 20 september 2015

Free Verpoest vertelt. (Interview door Gard Vermeulen)

- Hoe lang ben je in Korbeek-Dijle geweest en hoe denk je er aan terug?

Als pater (Salesiaan) van Don Bosco in opleiding had ik net een stage van twee jaren in Congo achter de rug. Toen begon ik in Oud-Heverlee de laatste vier jaar studie om priester te worden en mocht ik tegelijk als vorming in de Chiro van Korbeek-Dijle staan. Dat was in 1974. Het werden vier heerlijke jaren. Ik denk er nog met veel plezier aan terug.

- clip_image002Waar werk je nu en wat zijn je taken daar?

Na mijn priesterwijding mocht ik meteen als missionaris naar Congo. Ik ben begonnen met les gegeven in de technische school in Lubumbashi (Katanga) en als onderpastoor in een parochie. Daar was ook een sterke Chirogroep en ik heb er het Ki-swahili geleerd, de taal van heel Oost-Afrika. Later heb ik ook Ci-bemba geleerd, de lokale taal. Na verschillende overstappen tussen les geven, parochie, jeugdwerk voor straatkinderen, overste van het klooster ben ik nu al acht jaar pastoor-deken in Sakania, kloosteroverste en -econoom. Dat is in de uitsprong in het zuidoosten (rechtsonder op de kaart) van Congo.

- Hoe leven de mensen er, wat zijn hun sterke kanten en waar hebben ze het moeilijk mee?

Sommigen werken in de kopermijnen, anderen bij de staat: douane, politie, leger, in onderwijs of hospitaaltjes of aan het spoor. Maar het merendeel verdient het dagelijks brood met land- of tuinbouw of met kleine handel tussen Zambia en Congo.
Het leven is er heel moeilijk. Ik bewonder deze mensen want het zijn overlevingskunstenaars. Zij proberen ook hun kinderen een beter leven te geven. Soms merk ik ook dat enkelen zich een wat beter huis of enig comfort kunnen veroorloven.
Er liggen veel moeilijkheden van buiten uit op hun weg, maar de grootste zit van binnen: alcohol, al of niet zelf gebrouwen!

- Wat is het dringendst en het belangrijkste om er te verbeteren en hoe kan WOS je daarbij helpen?

Vorming, vorming en vorming!
- De kwaliteit van het lager en secundair onderwijs moet opgekrikt worden.
- Tovenarij, alcoholisme en corruptie moeten besproken en bestreden worden.
- Volwassenvorming van verloofden, van catechisten, in ziektepreventie, over hygiëne, enzovoort.
- Vrijwilligers in afgelegen dorpjes die hun kleine broertjes en zusjes leren lezen, schrijven en rekenen. Zij worden aangemoedigd met ongeveer 15 € per maand.
- Sommige (heel arme) kinderen worden geholpen om hun studies te bekostigen en een vak te leren. Als zij op de missiepost komen werken, krijgen zij een geldelijke steun.
Voor die twee laatste aspecten dient hoofdzakelijk de steun van de WOS. Ik ben u duizendmaal dankbaar!

- Wat wil je ons hier in Vlaanderen nog vertellen?

Wees er van overtuigd dat er in Congo jongens en meisjes, mannen en vrouwen zijn die zich volop inzetten voor de verbetering van het leven daar. Het zijn sterke mensen van goede wil die zich helemaal inspannen. Zij zijn de hoop voor Congo.

U kan de WOS steunen door een overschrijving:

Rekening 734-3460465-96 van Werkgroep OntwikkelingsSamenwerking te 3060 Korbeek-Dijle.

Wil je daarvoor een bewijs voor belastingvermindering?

Stort dan op rekening BE84 4358 0341 0159 van VIA Don Bosco, Leopold II-Laan 195, 1080 Brussel

met de vermelding: “Project C B584 Projecten WOS Korbeek-Dijle. Met fiscaal attest.”

Wij willen graag je bestelling voor het diner vooraf (vóór dinsdag 15september 2015) om je beter te kunnen dienen.

Wij komen je bestelling niet huis aan huis ophalen, maar je kan ze laten noteren bij (briefje in de bus, telefoon, fax, email)

Myriam Maginelle Ormendaal 33 016-22 65 29 myriam_maginelle@hotmail.com of bij

Maria Maginelle Nijvelsebaan 80 016-47 18 54 maria.maginelle@gmail.com of bij

Jan Moeyersons Stationsstraat 20 016-47 12 52 wiesgoossens@yahoo.co.uk of bij

Gard Vermeulen Dam 2· 016-47 70 62 gard@telenet.be

 

Week 2015-35 - Diner WOS

Phil Bosmans spreekt tot ons: De vredesduif over de vrede

De prijs die mensen voor oorlog en geweld betalen, is altijd veel groter dan de prijs die de vrede kost! In tijden van oorlog kunnen mensen zich alles ontzeggen, zijn mensen tot alle offers bereid, laten mensen zich zwaar belasten. Ze geven hun geld en hun leven. Ze lijden honger en gebrek, met als resultaat dat miljoenen medemensen worden vermoord en duizenden steden en dorpen worden verwoest.

Waarom geeft de oorlog de mensen zoveel energie en uithoudingsvermogen en is de ‘vrede’ niet in staat de mensen te bewegen zich ook maar iets te ontzeggen?

Is de moderne mens geestelijk en moreel een oermens gebleven? De oermens bezat een knots om zijn ruzies op te lossen. De gevolgen bleven beperkt wegens de beperkte mogelijkheden. Nu hebben zijn vuisten de kracht van een kernwapen gekregen en reiken zijn armen tot over de grenzen der aarde…

Vrede is nooit het resultaat van oorlog en geweld.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

Feest van de gezinnen

Week 2015-36 - Feest van de Gezinnen 20150001

KVLV Fietsnamiddag

Week 2015-36 - KVLV Fietsnamiddag0001