woensdag 12 augustus 2015

Gelezen In Tertio Van 1 Juli 2015

1.Uit een artikel van Luc Anckaert, filosoof en theoloog, doceert joodse wijsbegeerte aan de KU Leuven en ethiek in het hoger onderwijs.

Een bevriend landbouwer legde me eens heel eenvoudig het systeem van het kapitalisme uit. Ik kweek groenten. Jij hebt geld in je portefeuille. Wat moet ik jou geven om te zorgen dat het geld in mijn portefeuille terechtkomt?

2.Uit een artikel van Mark Eyskens.

Fiscaal gelijkheidsbeginsel

Er is de maatregel die geen enkele politieke partij durft voor te stellen en die heel eenvoudig is. Ze gaat uit van het fiscale gelijkheidsbeginsel, waarbij alle inkomens – het arbeidsinkomen, de roerende en onroerende inkomens – op dezelfde wijze worden belast, na optelling. Een algemene progressieve aanslag wordt dan toegepast op de gehele inkomens van elke belastingbetaler. Vanuit het standpunt van de sociale rechtvaardigheid is zo’n ingreep zeker niet onverantwoord. Integendeel. Een afgeleid voordeel is dat wellicht voldoende fiscale opbrengsten worden gegenereerd om het mogelijk te maken de aanslagvoeten op de inkomens, die vandaag progressief oplopen tot meer dan 50 procent, aanzienlijk te verlagen.

3.Uit een artikel van Luc Van der Kelen (Studeerde geschiedenis aan de UGent. Hij begon in 1972 voor de krant ‘Het Laatste Nieuws’ te werken en was er chef politiek en commentator toen hij in 2013 met pensioen ging. Hij blijft er columnist en is dat sinds vorig jaar voor ‘Tertio’. Hij is politiek adviseur voor B Plus.)

Een per tienduizend

Insiders in Syrië en Libië zeggen dat er ongeveer een half miljoen migranten aan de boorden van de Middellandse Zee klaar staan om te vertrekken naar de EU. De 60.000 die Europa wil opnemen, in 23 van de 28 lidstaten, is een afspraak op papier, maar of ze daadwerkelijk wordt gehonoreerd? Dan nog gaat het om niet meer dan één op elke tienduizend inwoners van de Unie. Bedroevend is nog vriendelijk gezegd. Beschamend is al meer op zijn plaats. De gevolgen laten zich raden. De bootjes met honderden opvarenden blijven toekomen in Italië, maar er is een tweede grondstroom uit het Midden-Oosten op gang aan het komen, vanuit de kusten van Turkije, langs de Griekse eilanden, richting Servië en Hongarije. Vandaar is het nog een dagreis naar de kusten van de Noordzee, op weg naar Groot-Brittannië.

Alle asielzoekers die in Italië en Griekenland toestromen, vinden hun weg wel naar het noorden en westen. Als de Italianen het echt niet meer aankunnen, zullen ze voorlopige visa uitreiken waarmee de vluchtelingen vrij kunnen reizen in de hele EU. Misschien zetten de Grieken wel gewoon de grenzen open, als Europa ze nog dieper in het economische moeras duwt.

4.Uit een vraaggesprek van Emmanuel Van Lierde met Marc Dubois (Was als docent verbonden aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent, ondertussen omgedoopt tot Faculteit Architectuur van de KU Leuven met campussen in Gent en Brussel.)

We leven in een beeldcultuur. Heeft dat invloed op de architectuur?

Onder invloed van de beeldcultuur en de digitalisering wordt de bouwkunst volgens mij spectaculairder, maar tegen welke prijs? Hoe bouw je zulke schotse en scheve constructies? Wat kost dat niet en is het überhaupt praktisch? Dat extravagante neigt pervers te worden. Avant-gardemode kan tot de verbeelding spreken, maar we hebben ook dagelijkse kledij nodig die goed zit.

5.Uit een artikel van Ingrid Hoet, erevrederechter die zich verdiept in het christelijke geloof.

In Jezus’ visioen van het koninkrijk der hemelen, zijn de rechters werkloos. Jezus’ Rijk betekent het faillissement van justitie, maar dat zou absoluut een goede zaak zijn.