woensdag 19 augustus 2015

Turnlessen KVLC Neerijse

Week 2015-33 - KVLV Turnlessen Neerijse 20150001

Wat hebben de ECB, het Vaticaan en de jezuïeten met elkaar gemeen? Of wat is het geheim van Frankfurt?

Dit is de titel van een hoofdstuk uit het boek Economysteries geschreven door Mark Van Couwenberghe, leraar economie aan de Broederschool Humaniora in Sint-Niklaas, en zijn 37 leerlingen van het zesde jaar, schooljaar 2014-2015.

Hier volgt een ruime overname van de tekst van het boek.

In september 2012 stond de toenmalige voorzitter van de Europese Raad, de Belg Herman Van Rompuy, op het spreekgestoelte van een bijeenkomst van de Europese Volkspartij in Firenze.

In de marge van een nieuw Europees toekomstplan dat in de maak was, sprak hij de woorden: “Wij zijn allemaal jezuïeten.” Hiermede doelde hij op het feit dat andere Europese kopstukken, zoals Jean-Claude Juncker, José Manuel Barroso en Mario Draghi, net zoals hijzelf, een opleiding hadden genoten bij de jezuïeten.

‘Jesuits International’, het bestaat wel degelijk, aldus Van Rompuy in zijn speech op die bewuste conferentie.

Merle en Gilles (twee leerlingen van de klas) waren gebeten door die mysterieuze uitspraak van de voormalige Europese president en wilden er het fijne van weten.

Het was een uitspraak die wellicht tussen de plooien van de geschiedenis zal verdwijnen. Toch trokken de woorden van de Europese president de aandacht van opiniemakers en werd gezocht naar de achterliggende betekenis van zijn uitspraak.

En de link tussen de ECB (Europese Centrale Bank) en de jezuïeten mag dan al duidelijk zijn voor u, beste lezer, wetende dat Mario Draghi de plak zwaait in Frankfurt (de zetel van de ECB), maar wat is dan het verband met het Vaticaan?

De jezuïeten

De geestelijke orde van de jezuïeten, ook wel bekend als de Sociëteit van Jezus, is van katholieke signatuur en werd in 1534 in Parijs opgericht door de intussen heilig verklaarde Ignatius van Loyola. Het aanvankelijke doel van de orde was om hulp te verlenen aan de naaste. Jezuïeten speelden van oudsher ook een belangrijke rol in het onderwijs (in België zijn nog steeds zeven jezuïetencolleges actief).

In de loop van de eeuwen profileerde de orde zich meer en meer als een groep van ‘kritische intellectuelen’. Toonaangevende politici, wetenschappers en kunstenaars waren vaak opgeleid in jezuïetenscholen.

De jezuïeten zweren absolute gehoorzaamheid aan de paus van Rome, maar passen niet in het ‘klassieke kerkelijke plaatje’, omdat zij niet onder het gezag vallen van de bisschoppen.

Jezuïeten hebben het etiket om de voorhoede te zijn van de katholieke kerk en genieten hoog respect in die kringen. Zo wordt beweerd dat de heilige Franciscus Xaverius, vooraanstaand jezuïet, meer mensen tot het katholieke geloof zou hebben bekeerd dan de apostel Paulus.

Er is tenslotte ook de ‘intellectuele superioriteit’ waarmee jezuïeten steevast worden geassocieerd, en de perceptie dat afgestudeerden van jezuïetenscholen tot de elite van de maatschappij behoren.

Verbanden

Perceptie is realiteit. Feit is dat de inner circle van Europese bewindslieden met een ‘jezuïetensignatuur’ tot op zekere hoogte de structuren en werkmethodes van Brussel en Frankfurt bepalen.

En los van het feit dat Van Rompuy, Juncker, Barroso en Draghi graag geziene gasten zijn in Vaticaanse middens, zijn er nog meer overeenkomsten tussen de ECB, de geestelijke orde en de kleinste onafhankelijke staat ter wereld.

1.Net zoals bij de jezuïeten en in het bastion van de katholieke kerk, spelen ook in het bestuur van de ECB vrouwen geen rol van betekenis, laat staan een hoofdrol (de vrouwelijke kapiteins van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) en de Fed (Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten) zijn mooie uitzonderingen op de regel).

2.De tweede overeenkomst tussen de drie organisaties is dat zij relatief onafhankelijk functioneren en niet onder directe voogdij staan, hetzij van een parlement (ECB), een bisschop (jezuïeten) of een regering (Vaticaan).

3.Ten slotte is er de waas van geheimzinnigheid. De voorzitter van de ECB is elke maand de ster op een druk bijgewoonde persconferentie waarin de beslissingen van de centrale bank worden uiteengezet, maar de verslagen van de zittingen blijven verborgen. De regel is dat de vergadernotulen pas na dertig jaar worden gepubliceerd. De officiële verklaring daarvoor is dat de bank de onafhankelijkheid van haar bestuursleden wil waarborgen.

Er gaan meer en meer stemmen op om de geheimhouding te doorbreken. Twee directieleden van de bank betoogden in een dubbelinterview dat meer openheid zou bijdragen tot het versterken van het democratische draagvlak voor de bank.

Maar dat is buiten de visie van bepaalde Europese jezuïeten gerekend. Van Rompuy, Barroso, maar ook de oud-premiers Rajoy (Spanje) en Monti (Italië), beiden ‘eurojezuïeten’, hebben eerder de droom uitgetekend van een Europa als een échte en hechte economische en monetaire unie, waarin geen plaats is voor populisme en ‘nationalistische reflexen’ (men denke maar aan het verzet van het Duitse parlement tegen de noodsteun aan Griekenland).

Geheel in de visie van de jezuïeten zei Monti dat de nationale parlementen moeten worden ‘opgevoed’ om mee te gaan in de verwezenlijking van die droom, in plaats van de Europese leiders ‘voor de voeten te lopen’.

Phil Bosmans spreekt tot ons: Een Vlaamse Franciscus?

Op de zelfklever waarop reclame wordt gemaakt voor de Duitse vertaling van het boek ‘Menslief ik hou van je’, word ik ‘der Flämische Franciscus’ genoemd.
Neen, ze hebben het mij niet gevraagd of ze mij zo mochten betitelen. Ik heb hen alleen gezegd dat zij ofwel Franciscus niet kennen, ofwel mij niet kennen.

Maar ik denk dat het toch een grote rol gespeeld heeft bij het op gang krijgen van de verkoop van het boek in Duitsland.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 12 augustus 2015

Aankondiging Korbeek Kermis 2015

Week 2015-32 - Korbeekkermis 20150001

Gelezen In Tertio Van 1 Juli 2015

1.Uit een artikel van Luc Anckaert, filosoof en theoloog, doceert joodse wijsbegeerte aan de KU Leuven en ethiek in het hoger onderwijs.

Een bevriend landbouwer legde me eens heel eenvoudig het systeem van het kapitalisme uit. Ik kweek groenten. Jij hebt geld in je portefeuille. Wat moet ik jou geven om te zorgen dat het geld in mijn portefeuille terechtkomt?

2.Uit een artikel van Mark Eyskens.

Fiscaal gelijkheidsbeginsel

Er is de maatregel die geen enkele politieke partij durft voor te stellen en die heel eenvoudig is. Ze gaat uit van het fiscale gelijkheidsbeginsel, waarbij alle inkomens – het arbeidsinkomen, de roerende en onroerende inkomens – op dezelfde wijze worden belast, na optelling. Een algemene progressieve aanslag wordt dan toegepast op de gehele inkomens van elke belastingbetaler. Vanuit het standpunt van de sociale rechtvaardigheid is zo’n ingreep zeker niet onverantwoord. Integendeel. Een afgeleid voordeel is dat wellicht voldoende fiscale opbrengsten worden gegenereerd om het mogelijk te maken de aanslagvoeten op de inkomens, die vandaag progressief oplopen tot meer dan 50 procent, aanzienlijk te verlagen.

3.Uit een artikel van Luc Van der Kelen (Studeerde geschiedenis aan de UGent. Hij begon in 1972 voor de krant ‘Het Laatste Nieuws’ te werken en was er chef politiek en commentator toen hij in 2013 met pensioen ging. Hij blijft er columnist en is dat sinds vorig jaar voor ‘Tertio’. Hij is politiek adviseur voor B Plus.)

Een per tienduizend

Insiders in Syrië en Libië zeggen dat er ongeveer een half miljoen migranten aan de boorden van de Middellandse Zee klaar staan om te vertrekken naar de EU. De 60.000 die Europa wil opnemen, in 23 van de 28 lidstaten, is een afspraak op papier, maar of ze daadwerkelijk wordt gehonoreerd? Dan nog gaat het om niet meer dan één op elke tienduizend inwoners van de Unie. Bedroevend is nog vriendelijk gezegd. Beschamend is al meer op zijn plaats. De gevolgen laten zich raden. De bootjes met honderden opvarenden blijven toekomen in Italië, maar er is een tweede grondstroom uit het Midden-Oosten op gang aan het komen, vanuit de kusten van Turkije, langs de Griekse eilanden, richting Servië en Hongarije. Vandaar is het nog een dagreis naar de kusten van de Noordzee, op weg naar Groot-Brittannië.

Alle asielzoekers die in Italië en Griekenland toestromen, vinden hun weg wel naar het noorden en westen. Als de Italianen het echt niet meer aankunnen, zullen ze voorlopige visa uitreiken waarmee de vluchtelingen vrij kunnen reizen in de hele EU. Misschien zetten de Grieken wel gewoon de grenzen open, als Europa ze nog dieper in het economische moeras duwt.

4.Uit een vraaggesprek van Emmanuel Van Lierde met Marc Dubois (Was als docent verbonden aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent, ondertussen omgedoopt tot Faculteit Architectuur van de KU Leuven met campussen in Gent en Brussel.)

We leven in een beeldcultuur. Heeft dat invloed op de architectuur?

Onder invloed van de beeldcultuur en de digitalisering wordt de bouwkunst volgens mij spectaculairder, maar tegen welke prijs? Hoe bouw je zulke schotse en scheve constructies? Wat kost dat niet en is het überhaupt praktisch? Dat extravagante neigt pervers te worden. Avant-gardemode kan tot de verbeelding spreken, maar we hebben ook dagelijkse kledij nodig die goed zit.

5.Uit een artikel van Ingrid Hoet, erevrederechter die zich verdiept in het christelijke geloof.

In Jezus’ visioen van het koninkrijk der hemelen, zijn de rechters werkloos. Jezus’ Rijk betekent het faillissement van justitie, maar dat zou absoluut een goede zaak zijn.

Phil Bosmans spreekt tot ons: Maria

Maria,

moeder van de mensgeworden liefde van God,

dank U voor uw ja-woord

en voor uw overgave.

Zegen ons in dit uur.

Geef ons uw ja-woord

opdat door het vuur van de Geest

Jezus ook in ons geboren mag worden,

in ieder van ons.

Laat Jezus in ons mens worden,

om dragers te worden van zijn Liefde

in deze wereld.
Help ons zijn liefde

zichtbaar, tastbaar en voelbaar te maken

voor alle mensen om ons heen.

Vooral voor hen

die eenzaam en verlaten zijn,

voor hen die zich niet bemind weten,

voor alle kleine, arme en vergeten mensen.

Maria, Moeder van God,

spreid de mantel van uw liefde uit

over allen, opdat er nooit meer

een kind in de kou geboren zou worden,

nooit meer een mens in de kou zou moeten leven

en nooit meer iemand

alleen en in de kou zou moeten sterven.

Dan groeit de vreugde aan alle bomen

en zingen de sterren een lied.

Dan bloeien bloemen in de woestijn

en lacht het geluk de mensen weer toe.

Dan opent God

de poorten van het verloren paradijs

en genieten we dankbaar

van zijn innige aanwezigheid,

in ieder van ons

en in heel de schepping.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos