woensdag 17 juni 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Wie zijn wij voor elkaar?

Mensen kunnen voor elkaar

als vlinders zijn

die even rond de kelk fladderen

en dan weer verdwijnen.

Mensen kunnen voor elkaar

als bergkloven zijn:

onmogelijk te slechten

maar wel een brug te slaan.

Mensen zijn als bergmeren

die rust verschaffen

en waarin je jezelf spiegelen kan.

Mensen zijn als regenvlagen:

weldoend als ze tijdig komen,

dodend als ze blijven duren.

Mensen zijn als seizoenen:

zij bouwen op elkaar

maar moeten steeds opnieuw beginnen.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos