woensdag 10 juni 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Mensenkind, Je bent een kleine ster aan de hemel!

Als je moe gelopen bent

naar de sterren

om voor de mensen

in de nacht

wat licht te zoeken,

zet je dan neer

in de stilte

en luister naar de bron

waar alles geboren wordt.

Als je diep genoeg

doordringt tot de kern

van de dingen,

krijg je ogen

om onzichtbare dingen te zien,

om onhoorbare dingen te horen!

Dan word je

een kleine ster aan de hemel

die opgaat in de nacht

van onze wereld

en op haar weg

gedoofde sterren weer aansteekt.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos