woensdag 3 juni 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Geweldloze weerbaarheid

Geweldloze weerbaarheid moet het ideaal worden

voor deze tijd!

Geweldloosheid is geen laksheid, geen naïviteit,

geen berusting of een alibi voor bangeriken.

Geweldloosheid vraagt meer geestelijke training,

meer durf, meer ascese en zelfbeheersing dan geweld.

En meer actieve en bewogen zorg voor medemensen,

die slachtoffer zijn van uitbuiting,

verdrukking en geweld.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos