woensdag 24 juni 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Geluk

Heer God,

diep in ons hebt Gij

de drang naar geluk gelegd.

Maar Gij weet ook

wat er in ons hart leeft

aan dwaze begeerten.

Wij zoeken het geluk vaak

in koortsige jacht

naar bezit en luxe,

naar genot en aanzien…

Maar ze laren ons onvoldaan.

In Jezus hebt Gij getoond

waarin ons geluk gelegen is:

in liefde en vriendschap

voor ieder mens op onze weg.

Aan Hem vertrouwen wij ons toe

tot wij in U geborgen zijn

voor een blijvend geluk.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos