woensdag 24 juni 2015

Korbeekse Oud-Strijders van Wereldoorlog I – Deel 13

Van Geel Leon Frans

(Leon va Soeë)

° Korbeek-Dijle 15.12.1893 + Korbeek-Dijle 4.11.1973

Zoon van Franciscus (Soeë) Van Geel en Elisabeth Hendrika Tuyls

Trouwde in 1923 met Rosalie Boghe uit Haasrode. Zij kregen twee zonen en een dochter.

Soldaat-milicien van de lichting 1913 bij het 10de Linieregiment 1ste Bataljon 1ste Compagnie

Opnieuw onder de wapens op 1.8.1914

De 22ste augustus 1914 gingen wij in tirailleurslinie langs het veld naar Wartet (ten N.O. van Namen, nog meer oostwaarts dan Boninne en ten N. van Marches-les-Dames) toen wij achter een heuvel de Duitsers ontdekten. Na ons een drie kwartier verdedigd te hebben waren wij plots door de vijand omsingeld en zijn wij er, tussen het dorp en de Maas, gevangen genomen geweest met een 65 mannen van ons bataljon, tussen 6 en 8 uur ’s avonds. Daarna zijn wij vervoerd naar het kamp van Munster (ten oosten van Soltau, halverwege tussen Hannover en Hamburg).

Teruggekeerd uit krijgsgevangenschap op 31.12.1918

Met onbepaald verlof op 30.9.1919

Vereerd met 1 frontstreep

Verstraeten Victor

(Torre Verstrote)

° Korbeek-Dijle 7.2.1879 + Korbeek-Dijle 23.12.1963

Zoon van Jan Baptist Verstraeten en Maria Ludovica Vandermueren

Trouwde in 1905 met Anna Maria Rosalia Letellier uit Korbeek-Dijle. Zij kregen vier kinderen, twee dochters en twee zonen, vóór de oorlog en nog een zoon na de oorlog.

Victor Verstraeten was soldaat bij het 13de Linieregiment (Vestingen).
Hij werd krijgsgevangen genomen te Ermeton (Namen) op 24.8.1914. Hijzelf getuigt hierover op 12.2.1933:

Op 24 Augustus 1914 na gedurig gevochten te hebben met de Duitschers, bleven er nog 56 man over van het bataljon. Wij hadden te Florennes (later verbeterd in Ermeton-sur-Biert) een huis versterkt en zijn verplicht ons over te geven nadat dit laatste in brand geschoten was en wij omsingelt waren door een overmacht van vijanden. Major Baudot gaf het bevel van overgave.

Het feit dat Victor Verstraeten zich eerst vergist had van plaats waar hij werd gevangen genomen – naar eigen zeggen omdat hij de streek niet zo goed kende – heeft heel wat over-en-weer-geschrijf veroorzaakt omdat de militaire overheid geloofwaardige verklaringen eiste met het oog op de toekenning van 1 frontstreep aan de gewezen krijgsgevangenen.

Vereerd met 1 frontstreep.

Vranckx Constant

° Korbeek-Dijle 29.5.1883 + Flobecq 19.5.1940

Zoon van Jozef Vranckx en zijn eerste vrouw Catharina Luyten.

Trouwde in 1910 met zijn nicht Maria Vranckx (een zus van Jozef Vranckx = Jefke Vraët). Zij kregen zes kinderen, waarvan de jongste drie waren: Seraphine, die trouwde met Karel Kriegels, Jozef, die trouwde met Maria Decoster uit Bertem, en Mariette, die als 8-jarig meisje samen met haar ouders omkwam bij een luchtbombardement in Flobecq op 19.5.1940.

Constant was een volle broer van Prosper Vranckx (Tiske va Koëpes) en een halfbroer van Octavie Vranckx (x Jozef Vanderlinden) en van Emiel Vranckx (Mille va Koëpes), In zijn jonge jaren was hij landbouwer.

Trad in dienst als vrijwilliger met premie op 1.10.1903. De premie bedroeg 1.500 fr (bepaald door het K.B. van 1.10.1902).

Op 30.9.1905 met onbepaald verlof.

Op 1.8.1914 terug onder de wapens bij het 13de Linieregiment

Op 24.8.1914 krijgsgevangen genomen en naar het kamp van Soltau in Duitsland gevoerd. Soltau ligt halverwege tussen Hamburg en Hannover, ten oosten van Bremen.

Getuigenis (afgelegd op 29.11.1933) van zijn gevangenneming te Bioul op 24.8.1914 na de middag tussen 3 en 4 uur: Wij hebben bezijden het fort van Malonne den pas gehouden (stand gehouden) tot 23.8.1914 – terugtocht op Bioul en aldaar door den vijand omsingeld, en tot overgave gedwongen.

Op 10.1.1919 gerepatrieerd en met verlof tot 10.2.1919.

Met onbepaald verlof op 19.8.1919.

Vereerd met: 1 frontstreep

Overwinningsmedaille

Herinneringsmedaille

Militair ereteken 2de klas voor langdurige goede diensten (toegekend op 1.8.1924)

Na de oorlog was hij plafonneerder.

Op 1.1.1921 nam hij opnieuw dienst in het leger als militair werkman voor de duur van 1 jaar. Hij werd ingedeeld bij het 4de Korps van het Vervoer. De vergoedingen beliepen:

-dagloon: 10,00 fr

-kindergeld: 0,50 fr per dag en per kind, maar 1,00 fr voor dezen onder de 16 jaar

-verblijfsvergoeding: 200,00 fr per jaar voor vrijgezellen en weduwnaars en 600,00 fr per jaar voor gehuwden

Op 1.1.1922 tekende hij bij voor 3 jaar. Op 1.7.1922 werd hij bevorderd tot gespecialiseerd werkman in het Gewestelijk Park van Brussel.

Op 1.1.1925 tekende hij opnieuw bij voor 4 jaar.

Op 1.1.1929 nogmaals voor 4 jaar. En op 1.1.1933 een laatste maal voor 4 jaar.

Met ingang van 1.10.1938 op anciënniteitspensioen.

Wordt vervolgd