woensdag 17 juni 2015

Korbeekse Oud-Strijders van Wereldoorlog I – Deel 12

Vandermueren Leopold Ferdinand

(de Garde)

° Korbeek-Dijle 8.10.1892 + Korbeek-Dijle 6.1.1961

Zoon van Francis Vandermueren (Fander) en Hortense Vanderveken

Trouwde met Aline Van Geel te Korbeek-Dijle op 28.6.1924. Zij kregen vier zonen en twee dochters.

Werd veldwachter van Korbeek-Dijle begin 1922

Soldaat-milicien van de lichting 1912, bij het 10de Linieregiment, van 1.10.1912 tot 30.12.1913

Kamp van 2 tot 15.5.1914

Wederopgeroepen op 29.7.1914

Krijgsgevangen genomen op 23.8.1914

Terug in België op 24.1.1919

Met onbepaald verlof op 28.9.1919

Vereerd met 1 frontstreep

Vandezande August

(den Broeder)

° Oud-Heverlee 6.10.1879 + Korbeek-Dijle 5.6.1945

Zoon van Leon Vandezande en Anna Geyns

Trouwde in 1919 met Julia Fagot uit Korbeek-Dijle. Zij hadden reeds een zoon geboren in 1907.

Is dirigent geweest en levenslang lid van de Fanfare De Weergalm der Zoete Waters

Soldaat in het 2de Regiment Lansiers van de klas 1901

In dienst getreden op 13.6.1901

Afgezwaaid op 14.6.1905.

Op 1.10.1906 overgegaan naar Depot

Op 1.10.1908 overgegaan naar de Artillerie Vestingen van de forten van Luik

Op 1.10.1909 in de Reserve

Op 16.10.1911 naar Depot

Op 16.12.1912 overgegaan naar het Korps Vervoer van de 3de Legerdivisie

Wederopgeroepen op 1.8.1914 werd hij ingezet bij de Artillerie Vestingen en nam deel aan de gevechten van Luik, Aarschot, Haacht, Breendonk, Diksmuide, Sint-Joris, Pervijze, Ramskapelle, Merkem, Stadenberg, Westrozebeke, de Leie en aan de aanval aan het aftakkingskanaal van de Leie.

Van 1.8.1914 tot 31.1.1919: 54 maanden aan het front

Met definitief verlof op 1.2.1919

Was getroffen door het oorlogsgas met blijvende schade aan de longen (maar geen officiële invaliditeit)

Vuurkaart niet toegekend omdat slechts 4 maanden en 12 dagen aanwezig bij de krijgsverrichtingen van de bewegingsoorlog (een minimum van 9 maanden was vereist)

Vereerd met: 8 frontstrepen

Oorlogskruis met palm

IJzerkruis

Medaille van de IJzer

Overwinningsmedaille

Herinneringsmedaille

Van Geel Herman Joseph

° Korbeek-Dijle 7.5.1891 + Brémontier-Merval (Frankrijk) 4.7.1977

Zoon van Mattheus Josephus Van Geel en Maria Victoria Mommaerts (reeds overleden op 9.1.1893; Jef Van Geel hertrouwde met Maria Jozefa Berthels)

Herman Van Geel trouwde in 1922 met Mathilde Debontridder van Heverlee-Dries, een dochter van Eduard (Waar) Debontridder en Antoinette Mommens. Na de geboorte van hun eerste kindje (een dochter) namen zij een boerderij over in Normandië. Daar kregen zij nog een dochter en twee zonen.

Sergeant-milicien van de lichting 1911

Onder de wapens op 2.10.1911 bij het 10de Linieregiment (infanterie)

Wederopgeroepen op 29.7.1914

Aanwezig aan het front van 1.8.1914 tot 31.1.1919

Nam deel aan het bevrijdingsoffensief

Gedemobiliseerd op 16.9.1919

Vereerd met: 8 frontstrepen

Oorlogskruis

IJzerkruis

Vuurkruis

Medaille van Ridder in de Orde van Leopold II met zwaarden in 1943

Medaille van Ridder in de Kroonorde met zwaarden in 1950

Medaille van Ridder in de Leopoldsorde met zwaarden in 1960

Medaille van Officier in de Orde van Leopold II met zwaarden in 1969

Medaille van Officier in de Kroonorde met zwaarden in 1974

Wordt vervolgd