woensdag 6 mei 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Het woord…

Het woord is niet alleen wat je zegt of wat je doet.

Het woord is wat je bent in je diepste wezen.

Is je hart een oase voor mensen,

dan zal je woord het water zijn

dat woestijnen vruchtbaar maakt.

Het woord is een wondere gave

door God aan mensen gegeven

om gemeenschap te vormen.

Het woord mag geen wapen worden.

Laat God wonen in je woord.

Dan is je woord ‘licht’, ‘liefde’, ‘leven’.

Dan is je woord een gebeurtenis,

dan gebeurt er iets,

dan wordt er iets geboren.

Vrede, steun en troost, vrede.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos