woensdag 13 mei 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Heel even…

Het ‘voorbijgaan’

is het lot van alles wat leeft.

Je krijgt heel even de tijd,

om goed te zijn voor de mensen

en om hen een weg te wijzen

naar het licht, naar liefde,

naar een beetje geluk,

naar God.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos