woensdag 27 mei 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Gastvrij

Racisme wordt verkondigd en aangemoedigd door

ideologen die zweren bij de superieure waarde van het

blanke ras en het eigen ras zuiver willen houden.

Ook de media dragen een zware verantwoordelijkheid

door het beeld dat zij ophangen en verspreiden van

vreemdelingen… Een gezonde samenleving, waarin

gastarbeiders en hun gezinnen zich veilig kunnen

voelen en een thuis vinden, is maar mogelijk als er een

zekere wederkerigheid is.

Het zijn niet alleen de eigen landgenoten die begrip en

waardering moeten opbrengen voor de vreemdelingen

opdat de gemeenschap zou kunnen groeien, maar het

zijn ook de vreemdelingen die evenveel eerbied, begrip

en waardering moeten hebben voor de cultuur, de

levensstijl en de tradities van het gastland.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos