woensdag 27 mei 2015

Korbeekse Oud-Strijders van Wereldoorlog I – Deel 9

Meulemans Joseph

(Zjef va Dolf)

° Korbeek-Dijle 28.2.1893 + Heverlee(?) (vóór 10.3.)1937

Zoon van Adolf Meulemans (Dolf Verhoeve) en Catharina Vermeulen.

Broer van Jules Meulemans (Zjuul va Dolf).

Trouwde nog vóór de oorlog (op 27.9.1913) met Pauline Zwarts uit Egenhoven, een zus van Hector Zwarts (Torre Jut). Hun dochtertje Marie-Louise werd geboren op 16.2.1914. Zij woonden in de Groenstraat in Heverlee. Pauline Zwarts overleed reeds in 1920 en Joseph Meulemans hertrouwde met Melanie Emma Dupaix uit Leuven. Ook met haar had Joseph een dochter, Helen, geboren op 2.7.1923. In 1937 woonden zij in de Guido Gezellelaan te Heverlee.

Als vrijwilliger naar het leger gegaan.

Soldaat-milicien van de lichting 1913 bij het 13de Linieregiment.

Diende bij de Administratietroepen in het Militair Hospitaal van Leuven.

Op 1.8.1914 opnieuw aanwezig in het 13de Linieregiment.

Op 28.10.1914 gekwetst en afgevoerd naar het hospitaal van Chilbeshurt in Engeland.

Op 30.5.1915 vervoegt hij opnieuw het 13de Linieregiment.

Oorlogsinvalide

Vereerd met: 8 frontstrepen

Militair kruis

Oorlogskruis

IJzerkruis

Overwinningsmedaille

Herinneringsmedaille

Medaille van de IJzer (postuum)

Mommaerts Franciscus Julius Tiberius

° Korbeek-Dijle 7.1.1891 + Brest 14.1.1919 Ongehuwd

Zoon van Jozef Mommaerts (Zjef va Jan Cisses) en Mathilde Coeckelberghs.

Oudere broer van Louis Mommaerts (de Pachter va Coeckelberghs).

Milicien van de lichting 1911.

Soldaat bij het 10de Linieregiment.

Krijgsgevangen genomen in de buurt van Namen op 23.8.1914.

Door de Duitsers weggevoerd naar het Kriegsgefangenen Lager van Hameln in de provincie Hannover.

Per boot gerepatrieerd op 20.12.1918. Omdat de Spaanse griep was uitgebroken op de boot moest deze een tijd in quarantaine blijven liggen voor de haven van Brest in Frankrijk. Uiteindelijk is Jules Mommaerts overleden aan de Spaanse griep in het militair hospitaal van Brest op 14.1.1919. Hij werd aldaar begraven op het militair kerkhof. Zijn graf werd in de jaren 1980 overgebracht naar het Belgisch militair kerkhof van Sainte-Anne-d’Auray op ongeveer 150 km ten Z.-O. van Brest. Hierbij een foto van Gaston Mommaerts bij het graf van zijn oom Jules Mommaerts.

Week 2015-21 - Oud-strijder Jules Mommaerts0001

Ruelens Karel Jozef

(Sjarel va Taune, later Sjarel Buuk)

° Korbeek-Dijle 12.12.1893 + Leuven 24.2.1970

Zoon van Antonius Ruelens en Ludovica Van Weyenberg.

Werkte bij de NMBS.

Trouwde in 1920 met Maria Theresia Mommens (Merie Buuk), een dochter van den Buuk, en zo werd Sjarel va Taune: Sjarel Buuk. Zij kregen drie zonen en twee dochters. Een zesde kindje, een zoontje, stierf drie dagen na zijn geboorte.

Brigadier-milicien van de lichting 1913 bij de legerdivisie Zware Artillerie, 3de Regiment. Nog in militaire dienst op 15.9.1913.

Was 52 maanden aanwezig aan het front; geen kwetsuren; niet invalide.

Vereerd met: 8 frontstrepen

Vuurkruis

Oorlogskruis

IJzerkruis

Herinneringsmedaille

Overwinningsmedaille

Wordt vervolgd