woensdag 6 mei 2015

Korbeekse Oud-Strijders van Wereldoorlog I – Deel 6

Gauthier Karel

(Sjakke Kaësj)

° Neerijse 23.3.1890 + Neerijse 2.4.1985

Zoon van Ludovicus Gauthier en Ludwina Winnepenninckx

Trouwde in 1929 met Marie Verstraeten uit Korbeek-Dijle, een dochter van Jan Baptist Verstraeten en Maria Ludwina Vandermueren. Zij vestigden zich als landbouwers in Korbeek-Dijle. Zij kregen er in 1931 een dochter, Maria Gauthier, die echter jong overleed in 1958.

Soldaat-milicien van de lichting 1910

Bij het 10de Linieregiment ingelijfd op 22.6.1910

Vanaf 3.10.1910 in het depot, met een kort verblijf (van 5 tot 7 10.1910) in het hospitaal van Leuven.

Met onbepaald verlof op 14.3.1912

Wederoproeping van 3.6.1912 tot 12.6.1912

Nieuwe residentie Bossut-Gottechain, district Leuven, kanton Grez-Doiceau op 19.5.1913

Wederoproeping van 21.8.1913 tot 5.9.1913

Wederoproeping van 4.5.1914 tot 14.5.1914

Bij de oorlogsdreiging terug onder de wapens op 30.7.1914, bij het 30ste Linieregiment

Van 4.8.1914 tot 24.8.1914 aan het front bij Namen

Op 24.8.1914 krijgsgevangen genomen te Bioul, tussen Namen en Dinant, samen met Leon De Greef en Gustaaf Bruffaerts

Krijgsgevangen van 25.8.1914 tot 11.11.1918

Vereerd met: Oorlogskruis

Herinneringsmedaille

Overwinningsmedaille

Geens Joseph Pierre Alphonse

° Leuven 11.1.1886

Zoon van Victor Louis Geens, werkman-meubelmaker, en Marie Thérèse Vermeulen. Zij woonden in Leuven, in de “rue des Cordes”, de Zeelstraat, nr 16.

Getrouwd met Ursula Lauwens (Ursula Poezze) van Korbeek-Dijle. Zij hadden een dochtertje, Maria Geens, geboren te Leuven op 23.8.1907 (en waarschijnlijk als kind overleden), en een zoontje, Maurits Geens, geboren te Korbeek-Dijle op 18.6.1913, maar er reeds overleden op 24.7.1913. Jozef Geens en Ursula Lauwens hebben in Ukkel gewoond en daarna in Korbeek-Dijle, eerst op Veeweide nr.1 en daarna op Kerkstraat nr.7

Hij was handwerker in de statie.

Na de oorlog zijn Jozef en Ursula gescheiden.

Hij woonde dan bij een oom van Ursula, bij Louis De Van (Lewie de Priezer) in de Putstraat.

In 1921 verhuisde hij naar Schaarbeek.

In 1936 was hij dakenreiniger.

Soldaat-milicien bij het 1ste Linieregiment

Op 1.8.1914 terug onder de wapens bij het 21ste Linieregiment

Op 15.10.1914 verwijderd uit de gevechtstroepen

Op 26.10.1914 voorgesteld voor afkeuring en verlof zonder soldij

Op 29.11.1916 binnengegaan in hospitaal St.Emile in Calais

Op 1.12.1916 met verlof zonder soldij tot het einde der vijandelijkheden

Op 31.1.1919 met verlof zonder soldij

Op 19.8.1919 met onbepaald verlof

Op 8.10.1923 kent de directeur van het militair hospitaal hem 15 % werkonbekwaamheid toe en verklaart hem ongeschikt voor de dienst.

Op 7.3.1924 ongeschikt verklaard voor de dienst omwille van epilepsie, en bronchitis waarvan de oorsprong moet liggen bij zijn gestel en die vastgesteld werd buiten de wettelijke termijn. Bijgevolg krijgt hij geen invaliditeitspensioen.

Haesendonck Felix

(Fei Toik)

° Korbeek-Dijle 7.4.1889 + Bertem 29.12.1977

Zoon van Hippolyte Haesendonck (den Toik) en Brigitte Vleminckx

Trouwde in 1913 met Justine Fagot (een dochter van Reike Mandus). Bij hun huwelijk wettigden zij een voorkind (een dochtertje) van Justine en in maart 1914 werd hun nog een zoontje geboren. In 1922 zijn zij wettelijk gescheiden. Felix is niet hertrouwd.

Werkte bij de N.M.B.S.

Behoorde bij de 4de Legerdivisie 13de Linieregiment

Wederopgeroepen bij het 13de Linieregiment op 1.8.1914

Gekwetst aan de IJzer op 19.10.1914 en afgevoerd naar Engeland via het hospitaal van Calais, waar hij verbleef van 19 tot 26.10.1914

Afgekeurd voor de gevechtstroepen op 17.2.1915; geschikt voor garnizoensdienst

Op 19.8.1918 opnieuw aan het front

30% bestendige invaliditeit (verlies van bestanddelen van gehemelte en zacht gehemelte)

Vereerd met 2 frontstrepen

Oorlogskruis met palm

Honnorez Albert

° Korbeek-Dijle 18.11.1887 + Hoeilaart 9.10.1955

Zoon van Alfred Honnorez en Josephine Fagot. Broer van Clement (de in Nederland omgekomen oud-strijder) en Edmond (de grootvader van Nicole).

Trouwde in 1919 met de 42-jarige Nathalie Marie Léontine Depré uit IJzer-Overijse.

Was burgemeester van Hoeilaart van 1927 tot en met 1939. Deed zoals zijn grootvader, Remi Prosper Honnorez: hij voegde bij zijn handtekening de naam van zijn vrouw toe aan de zijne: A. Honnorez-Depré.

Albert Honnorez was liberaal en vrijmetselaar.

Hij werd waarschijnlijk bijgezet in de grafkelder van de familie Honnorez in Korbeek-Dijle.

Heeft zich op 4.8.1914 opgegeven als oorlogsvrijwilliger.

Soldaat bij het 6de Linieregiment en 7de Regiment Artillerie (Bommenlancering). Ook korte tijd bij 1ste en 13de Regiment Artillerie.

Hij heeft de oorlogstijd vooral doorgebracht in verschillende hospitalen (als verpleegde) en in instructiecentra van de artillerie. Hij heeft ook een lange periode – van 5.3.1915 tot 1.8.1916 – verlof zonder soldij gehad.

Op 10.7.1919 met onbepaald verlof.

Vereerd met: 3 frontstrepen

Overwinningsmedaille

Herinneringsmedaille

IJzermedaille

Medaille van oorlogsvrijwilliger

Wordt vervolgd