woensdag 8 april 2015

Vrijwilligers Gevraagd

Onze parochie zoekt een groepje vrijwilligers die Clemence Vander Hulst zouden willen helpen bij het voorbereiden van de vieringen in de kerk: het altaar aankleden, de liturgische boeken en gewaden klaarleggen, het vaatwerk en toebehoren klaarzetten, en eventueel stoelen verplaatsen (voor doopsel, huwelijk of begrafenis).

Het is de bedoeling dat de betrokken vrijwilligers afwisselend aantreden volgens een vooraf afgesproken planning, en wanneer Clemence belet zou zijn ook zelfstandig kunnen werken.

Kandidaten mogen zich aanmelden of bijkomende inlichtingen vragen bij de voorzitter van de kerkraad, Cyriel Letellier (016 47 78 99 of cyriel.letellier@skynet.be).