woensdag 8 april 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Ik heb God teruggevonden…

Ik heb een heel fijne ervaring gehad, door iemand

die als lerares zedenleer werkte in een ‘rijksschool’

(Gemeenschapsonderwijs). Op zekere dag belt ze

me voor een afspraak, om haar kinderen te laten

dopen en ze zegt: ‘Ik heb God teruggevonden! En ik

zou mijn kinderen willen laten dopen. En het wringt

me dat ik nu… Ik moet voorzichtig zijn, anders

verlies ik misschien mijn plaats…’ (haar job was

niet-confessionele zedenleer)

In dat gesprek vroeg ik haar waarom ze dat wou, en ze

zei uitdrukkelijk: ‘Dat is dank zij Bond zonder Naam.’ En

ik zeg: ‘Tiens, ik heb toch nooit over God gesproken.’

En weet je wat ze antwoordde?

‘Hij was toch overal aanwezig. Hij was toch overal

aanwezig!’

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos