woensdag 29 april 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Bidden

Heer, leer ons bidden!

Dit wil vandaag zeggen:

Heer, breng ons weer tot leven.

Maak ons los uit de materie.

Bevrijd onze geest en ons hart.

Leer ons liefhebben.

En de Heer zal antwoorden:

Als je bidt,

zeg dan ‘Onze Vader’…

Bidden is geen opiumkuur,

geen overblijfsel van ouderwetse praktijken,

geen automatisme.

Bidden staat niet buiten het leven.

Bidden is een fundamentele handeling van je mens-zijn.

Bidden verandert de mens.

Wie bidt wordt nederiger, eenvoudiger en blijer.

Wie niet bidt, is als een lamp,

die geen stroom meer krijgt.

Het is goed voor de mens dat hij bidt.

Bidden begint heel diep in de mens.

Het is een kwestie van liefde, vertrouwen en overgave.

Een vogel is een vogel als hij vliegt.

Een bloem is een bloem als zij bloeit.

Een mens is een mens als hij bidt.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos