woensdag 8 april 2015

Korbeekse Oud-Strijders van Wereldoorlog I – Deel 2

Hieronder vertel ik wat meer bijzonderheden over de verschillende oud-strijders. Ik heb er nog zeven bijgevoegd: vijf geboren in Korbeek-Dijle maar reeds uitgeweken vóór de oorlog of vlak erna: Frans Creffier, Joseph Creffier, Albert Honnorez, Henri Letellier en Jozef Meulemans, één geboren in Neerijse maar na zijn huwelijk in Korbeek-Dijle komen wonen, Karel Gauthier, en één geboren in Oud-Heverlee, maar na zijn huwelijk komen wonen in Korbeek-Dijle, August Vandezande.

Ik heb ze eerst ingedeeld in drie groepen:

- Deze die de oorlog hebben meegemaakt aan de IJzer

- Deze die de oorlog in krijgsgevangenschap hebben doorgebracht in Duitsland

- Deze die geïnterneerd zijn geweest in Nederland

1.Aan de IJzer: Camille Coeckelberghs

Frans Creffier

Joseph Creffier

Louis Creffier

Joseph De Greef

Raymond De Greef

Frans De Keyzer

Joseph Geens (afgekeurd)

Felix Haesendonck

Albert Honnorez

Achiel Lava

Joseph Meulemans

Karel Ruelens

Theofiel Vanden Eynde

Guillaume Vandenplas

August Vandezande

Herman Van Geel

2. In Duitsland: Louis Berthels

Gustaaf Bruffaerts

Arthur Buekenhout

Leon De Greef

Karel Gauthier

Henri Letellier

Jules Mommaerts (overleden na de wapenstilstand aan de Spaanse griep)

Leopold F. Vandermueren

Leon Van Geel

Victor Verstraeten

Constant Vranckx

Jozef Vranckx

Prosper Vranckx

Guillaume Vrijdags

3. In Nederland: Jan Creffier

Louis De Greef

Clement Honnorez (neergeschoten in december 1914 in interneringskamp)

Individuele verhalen (in alfabetische volgorde)

Berthels Louis

(Lewie de Scheper)

° Korbeek-Dijle 13.7.1877 + Korbeek-Dijle 16.2.1946

Zoon van Antoon Berthels en Coleta Van Effe. Broer van Marie Berthels (x Jozef Van Geel), Emiel Berthels (Mille Bettel) en Constant Berthels (de Stanje).
Trouwde in 1902 met Anna Maria Rongé uit Korbeek-Dijle. Zij kregen zeven kinderen waarvan er drie als baby overleden. Als 37-jarige huisvader moest Louis Berthels vertrekken naar de oorlog. Hij liet zijn vrouw achter met vier kinderen van respectievelijk 9, 6, 4 en 2 jaar oud.

Soldaat in het 13de Linieregiment (Vestingen) 1ste Bataljon 5de Kompanie

Wederopgeroepen op 4.8.1914

Krijgsgevangen genomen te Bioul (tussen Namen en Dinant) op 24.8.1914

Weggevoerd naar Soltau (in het N. van Duitsland, ten oosten van Bremen, in Niedersachsen)

Gerepatrieerd op 4.1.1919

Gedemobiliseerd op 1.2.1919

Vereerd met: 1 frontstreep

Overwinningsmedaille

Herinneringsmedaille van de Oorlog 1914-1918

Kunstdiploma

Over zijn gevangenneming legde Louis op 12.2.1935 volgende verklaring af:

Wij hebben bezijden het fort van Malonne den pas gehouden tot 23/8/1914; hebben de Duitschers den doortocht versperd en er dapper gestreden; voor de overmacht vijanden moesten wij wijken en werden omsingelt en gevangen genomen met de overschot van het Bataljon op 24/8/1914 te Bioul in den nanoen, zulks volgens op bevel onzer oversten die alle verdere bloedvergieten onnodig achte.

Constant Vranckx die in dezelfde compagnie was bij haar overgave verklaart:

Ik ondergetekende verklaar dat na in Malonne gestreden te hebben den 23sten augustus 1914 achteruit zijn gegaan met mijne compagnie, en hebben gemarscheerd tot ’s anderendaags den 24 tot rond drie uren en hebben ons dan in de handen van den vijand moeten overleveren.