woensdag 22 april 2015

Korbeekse Oud-Strijders van Wereldoorlog I – Deel 4

Creffier Jan Baptist

(Jan van Del)

° Korbeek-Dijle 12.1.1880 + Korbeek-Dijle 20.8.1922

Zoon van Petrus Josephus Creffier en Adelia (Del) Magdalena Van de Zande.

Trouwde onmiddellijk na de oorlog, in maart 1919, met Joanna Catharina Vandebeeck (Trien den Ruis) uit Bertem. Jan en Trien hadden voor de oorlog reeds een kind en zij kregen na de oorlog in Korbeek-Dijle, op de Veeweide, nog twee kinderen.

Als verloofde van Jan kreeg Trien in juni 1917 en december 1918 een behoorlijke financiële steun van de overheid.

Onder de wapens op 1.8.1914.

Jan Creffier was soldaat bij het Regiment Artillerie Vestingen 11de Batterij 2de Kompanie Cappellen.

Bij de verdediging van Antwerpen ingesloten door de Duitsers en gevlucht naar Nederland.

Geïnterneerd in Nederland van 10.10.1914 tot 20.12.1918.
Gedemobiliseerd op 1.2.1919.

Jan stierf veel te jong op 42-jarige leeftijd. Zijn doodsprentje vermeldt: “Hij streed voor zijn land en stierf als slachtoffer van den oorlog.”

Creffier Joannes Joseph

(Jef van Del)

° Korbeek-Dijle 15.12.1886 + Leuven 1.12.1960

Zoon van Petrus Josephus Creffier en Adelia (Del) Magdalena Van de Zande.
Trouwde in 1909 met de Korbeekse Justina Maria Clara Vandezande (een dochter van Rikske). Zij kregen zes kinderen: vijf vóór de oorlog, allen geboren in Korbeek-Dijle – de jongste in november 1914 – en één geboren in Bertem lang na de oorlog, in 1931.

Was vrijwilliger met premie van de klas 1907.

Soldaat bij het 5de Linieregiment 2de Bataljon. 4de Compagnie

Van 1 augustus 1914 tot 30 juli 1916: 25ste Linieregiment

Jef Creffier vocht te Rotselaar en bij de verdediging van Antwerpen

Van 31 juli 1916 tot 2 april 1919: K.T.F.Télégraphe

52 maanden aanwezigheid aan het front

Op 2.4.1919 met onbepaald verlof

90% invaliditeit

Twee strijdmakkers, Jaak Stroobants uit Herent en Vital Crabbé uit Bertem, getuigen dat Joseph Creffier heeft deelgenomen aan de IJzerslag

Vereerd met 8 frontstrepen

Oorlogskruis met Palm

IJzerkruis

Overwinningsmedaille

Herinneringsmedaille 1914-1918

Vuurkruis

Medaille van Ridder in de Orde van Leopold II

Creffier Louis

(de Wietre van Del)

° Korbeek-Dijle 10.8.1884 + Leuven 28.5.1960

Zoon van Petrus Josephus Creffier en Adelia (Del) Magdalena Van de Zande.

Trouwde in 1910 met Anastasie (Sie) Vandervorst van Heverlee-Dries. Louis en Sie kregen drie kinderen voor de oorlog en nog één na de oorlog.

Louis werkte als hulpelektricien bij de RTT.

Was vrijwilliger met premie van de klas 1905.
Op 14.9.1905 soldaat 2de klas bij het 3de Linieregiment Kompanie Arbeiders.

Op 14.9.1907 met onbepaald verlof.

Op 31.8.1909 opnieuw onder de wapens.

Op 29.9.1909 met onbepaald verlof.

Op 1.8.1914 gemobiliseerd.

In april 1915 overgegaan naar de Telegrafisten T.T.A.

Op 14.2.1919 met onbepaald verlof.

Vereerd met: 8 frontstrepen

Oorlogskruis met palm

De Greef Joseph

(Jef van den Ingel)

° Korbeek-Dijle 12.4.1893 + Leuven 3.8.1965

Zoon van Engelbert De Greef (den Ingel) en Maria Theresia Vermeulen

Had vijf broers en vijf zussen. Twee broers zijn jong gestorven.

Joseph De Greef trouwde in 1926 met Julia Lambert uit Leuven. Zij kregen een zoon en een dochter.

Op 20.7.1919 werd hij door de gemeenteraad als tijdelijke gemeentesecretaris van Korbeek-Dijle aangesteld, en op 10.8.1919 door dezelfde raad tot secretaris benoemd.

Brigadier-milicien van de lichting 1913 bij de legerdivisie Cavalerie, 1ste Regiment Gidsen

52 maanden aanwezigheid aan het front

Gewond op 18.10.1918 en geëvacueerd naar het hospitaal van Calais

Gedemobiliseerd op 30.9.1919

Vereerd met 8 frontstrepen

Oorlogskruis met palmen

IJzerkruis

Vuurkruis

2 vermeldingen

Verwondingsstrepen

Medaille van Ridder in de Kroonorde met zwaarden (K.B. van 8.4.1951)

Wordt vervolgd