woensdag 15 april 2015

Korbeekse Oud-Strijders van Wereldoorlog I – Deel 3

Bruffaerts Pierre Gustave

(Nolle van den Boer)

° Korbeek-Dijle 20.8.1890 + Leuven 19.6.1934

Zoon van Joannes Franciscus Bruffaerts (den Boer) en Maria Amelia Lefever

Trouwde met Berthina Lauwens. Zij hadden één dochter, Maria Bruffaerts.

Soldaat bij het 10de Linieregiment (tijdens de oorlog: 30ste Linieregiment)

Op 24.8.1914 krijgsgevangen genomen te Bioul, tussen Namen en Dinant, samen met Leon De Greef en Karel Gauthier.

”Na te Eghezé met mijn compagnie met de Duitsers gevochten te hebben, alwaar wij verscheidene gewonden hadden, moesten wij ons terugtrekken voor de overmacht van de vijand rond Namen; gedurende deze terugtocht hadden wij gedurende drie dagen trapsgewijze te vechten met de vijand; te Béhoul werden wij omsingeld door een grote overmacht van het Duits leger; na uiterste poging van verdedigingen en afgesneden van alle terugtocht, moesten wij ons overgeven op maandag 24.8.1914 rond 12 u.”

Gedemobiliseerd op 10.9.1919.

Hij overleed na een lange ziekte waarvan hij beweerde, volgens zijn vrouw Berthine, ze opgedaan te hebben tijdens zijn krijgsgevangenschap in Duitsland. Maar pogingen tot het bekomen van een invaliditeitspensioen waren mislukt.

Postuum werd hem 1 frontstreep toegekend op 20.11.1934.

Buekenhout Arthur

(Tuëre va Reike)

° Korbeek-Dijle 7.12.1893

Zoon van Désiré Buekenhout (Reike Kamiel) en Elisabeth Crabbé

Oudere broer van Georges en Germaine Buekenhout

Trouwde met Maria Carolina Loos en vestigde zich in Eppegem

Was douanebeambte.

Onder de wapens geroepen op 15.9.1913 bij het 10de Linieregiment

Was Clairon (Trompetter)

Werd gekwetst te Boninne op 23.8.1914 en gevangen genomen te Bioul

In hospitaal van Namen van 24 tot 29.8.1914

Naar kamp van Soltau gevoerd op 29.8.1914 en nog zes weken verpleegd in het hospitaal van Soltau (in het N. van Duitsland, ten oosten van Bremen, in Niedersachsen)

Terug in België op 20.1.1919

Met onbepaald verlof op 23.8.1919

Vereerd met 1 frontstreep

Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II met zwaard

Coeckelberghs Camille

(Kamiel va Fille)

° Korbeek-Dijle 13.3.1892 + Korbeek-Dijle 6.1.1971

Zoon van Theophile Coeckelberghs (Fille van de Daël) en Joanna Maria Van Geel

Trouwde in 1922 met Philomène Van Eylen uit Wilsele. Zij kregen één dochter en twee zonen.

Soldaat-milicien van de lichting 1912, vóór de oorlog bij het 10de Linieregiment, tijdens de oorlog bij het 30ste Linieregiment, telkens 1ste Bataljon 4de Compagnie

Aanwezigheid in het korps:

- van 1.10.1912 tot 30.12.1913

- 14 dagen kamp in 1914, vóór de oorlog

- van 30.7.1914 tot 14.8.1919

Anciënniteitsstreep toegekend op 1.5.1917 na een zeer gunstige beoordeling van zijn hiërarchische oversten: gedrag en wijze van dienen zeer goed.

Creffier Joannes Franciscus

(Frans van Del)

° Korbeek-Dijle 10.2.1882

Zoon van Petrus Josephus Creffier en Adelia (Del) Magdalena Van de Zande.

Trouwde in 1906 met Maria Ludovica Rosalia Crabbé uit Leefdaal. Zij hadden een zoon en twee dochters, waarvan de jongste geboren werd op 10.8.1914, juist na het uitbreken van de oorlog. Zij woonden in Sint-Verone, dicht bij de kapel, maar op 18.1.1926 weken zij uit naar Frankrijk, naar de gemeente La Romieu in het departement Gers (regio Midi-Pyrénées) om er als landbouwers de hoeve Caoulet te gaan uitbaten.

Wikipedia vertelt mij: La Romieu telt 539 inwoners (in 2007) en heeft een oppervlakte van 27,8 km2 (6,75 maal groter dan Korbeek-Dijle). Het is een belangrijke halte op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella.

Soldaat van de lichting 1902 bij de Genietroepen

In het begin van de oorlog bij het 12de Linieregiment; op het einde van de oorlog bij het Vervoerkorps

Gedemobiliseerd op 1.2.1919.

Had geen recht op de Vuurkaart omdat hij geen 9 maanden (maar slechts 7) deelgenomen had aan de krijgsverrichtingen tijdens de bewegingsoorlog (begin en einde van de oorlog, met ertussen de stellingenoorlog aan de IJzer). De Vuurkaart gaf recht op een verhoging van de frontstreeprenten.

Alle oud-strijders kregen na de oorlog 75 fr per maand aanwezigheid aan het front en 50 fr per maand achter het front, in gevangenschap in Duitsland of geïnterneerd in Nederland.

Vereerd met 8 frontstrepen.

Wordt vervolgd