woensdag 8 april 2015

Gelezen In Tertio Van 25 Maart 2015

1.Marc Justaert, tot op heden de topman van de Christelijke Mutualiteiten, wordt voorgesteld als nieuwe voorzitter van Welzijnszorg. Hij volgt deze zomer Greta D’hondt op die na zeven jaar afscheid neemt. Welzijnszorg is in Vlaanderen en Brussel de grootste organisatie op het gebied van armoedebestrijding.

2.Euthanasie, dagelijkse kost

Uit een artikel van Luc Van der Kelen (studeerde geschiedenis aan de UGent; hij begon in 1972 voor de krant ‘Het Laatste Nieuws’ te werken en was er chef politiek en commentator toen hij in 2013 met pensioen ging)

Een volk moet ergens het best in zijn. Wij in Vlaanderen, wij zijn de beste van de wereld in euthanasie. Dat moet blijken uit een recente steekproef van de UGent en de VUB. Niets om trots op te zijn.

Is dat nu het becijferde bewijs van een groter mededogen in Vlaanderen met de lijdende mens dan bij alle andere volkeren van de wereld? Of toont het juist aan dat we onzorgvuldig omspringen met het levenseinde? Euthanasie als dagelijkse kost in onze ziekenhuizen, het gewone sterven quoi, zonder dat we er ons nog vele bedenkingen bij maken. Voor de samenleving wordt de dood dan iets mechanisch, methodisch, in een ziekenhuiskamer, met of zonder de familie om je heen. Waarna het leven van de levenden voortgaat. Zullen we van de skilatten komen of laten we opa nog wat in de koelcel liggen voor we hem begraven?

Een op de twintig

Tussen 2006 en 2013 is het aantal gevallen van euthanasie in onze regio ruim verdubbeld, van 2 procent van de sterfgevallen naar 4,6 procent. Het aantal vragen om euthanasie is evenredig toegenomen, van 3,5 procent naar 6 procent. We spreken dus van circa één Vlaming op de twintig. Het aantal gevallen van palliatieve sedatie, het opdrijven van medicatie die de dood tot gevolg kan hebben, is vergelijkbaar gestegen.

Niet normaal

Euthanasie is nochtans niet de normale manier om te sterven. Verreweg de meeste mensen sterven op de natuurlijke wijze, gewoon in hun slaap. Het is de droom die we eigenlijk allemaal koesteren. In het universitaire ziekenhuis in Leuven blijkt dat zes van de tien patiënten afziet van de vraag naar euthanasie, wanneer ze geïnformeerd zijn over de alternatieven van palliatieve zorg tot stervensbegeleiding helemaal op het einde. De palliatieve zorg betekent de kwaliteit van het (verkorte) leven verzekeren.

Eigen inzicht

Wat de euthanasiewetgeving heeft gedaan, is mensen het recht geven om euthanasie te vragen, niet om het op te eisen als een recht naar eigen inzicht.

Menselijkheid

Moeten we nu trots zijn op die eerste plaats in de hitlijst van de euthanasie? Neen, we zouden trots moeten kunnen zijn op de eerste plaats in de hitlijst van de menselijkheid. Afgezien van de gevallen van ondraaglijke pijn, waarbij levensbeëindiging een daad is van groot mededogen, vloeien de meeste vragen om euthanasie voort uit een tekort aan informatie en een gemis aan algehele zorg, waarbij de mens centraal staat, in alle facetten, in alles wat zijn of haar leven zin geeft. Daar moet het beleid in de eerste plaats op inzetten.

Tot zover Luc Van der Kelen.