woensdag 18 maart 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: De aardbeving van de liefde

Mensen moeten werken

aan een nieuwe wereld,

waarin gewone eenvoudige mensen

zich thuis voelen,

waar relaties weer standhouden

en trouw aan elkaar geen leugen is.

Daarom is God van belang.

God is de diepere samenhang

van alles wat leeft en adem heeft.

Hij is gave en verlangen

en roeping tot liefde.

Daarom moeten we opnieuw

God zoeken

en in ons eigen leven een plaats geven.

Als we ogen en oren hebben voor het wonder

zien we God in duizend dingen

naar ons toekomen.

Vooral in Jezus is God ons nabij.

Vriendschap sluiten met Jezus

en bidden is zo belangrijk.

Jezus zal je leren echt lief te hebben.

Hij zal je leven zin geven.

Onze wereld heeft meer dan ooit

behoefte aan mensen,

vooral aan jonge mensen

die nog geloven in God

en zich laten overweldigen

door de Geest van liefde

die in ons allen leeft en tot leven wil komen.

Jonge mensen, die zorgen

voor een soort geestelijke aardbeving:

de aardbeving van de liefde.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos