woensdag 18 maart 2015

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork” – deel 5

Energie

Alles draait om energie. En dan gaat het niet alleen over de energie die het licht doet branden, maar vooral over wat ons als mens energie geeft, wat ons hart sneller doet kloppen en de voedende hormonen in ons lichamm wakker maakt.

Het hart is veel meer dan een pomp, het is een energiegenerator. Zo is oprechte aandacht voor een ander hartverwarmend en geeft positieve energie aan de ander en aan jezelf.

(Luc Limère, België)

Engagement

Engagement is in de eerste plaats iets wat men zichzelf, in alle vrijheid, oplegt. Daaruit volgt dat men enkel tegenover zichzelf de verantwoordelijkheid draagt.

(Gunter Luyckx, België)

Enthousiasme

Enthousiaste mensen kunnen licht, vreugde en betekenis in ons leven brengen.

(Phil Clothier, Groot-Brittannië)

Erbij horen

Ik besef dat als de wereld vanavond zou eindigen, de meesten van ons, en wellicht allemaal, ervoor zouden kiezen om diep verbonden te zijn met iets of iemand. We zouden ervoor kiezen om te zijn waar we erbij horen, want dan kunnen we stoppen te proberen zijn wat van ons verwacht wordt en zijn wie we echt zijn.

(Karla Baratto, Brazilië)

Erkenning (1)

Erkenning betekent, per definitie, het bestaan of de waarheid van iets onderkennen. Veel van de problemen in ons leven worden gecreëerd door eenvoudigweg niet te erkennen wat er rondom ons gebeurt.

Ondanks de liefde en affectie voor elkaar, zijn we het in onze relaties soms oneens, hebben we verschillende standpunten en verwachten we dat de ander zich gedraagt op een bepaalde manier. We weten dat dit steevast eindigt in ruzie en pijn. De doorbraak komt er pas als we de goede intentie van de ander erkennen en begrijpen dat zijn of haar commentaar en suggesties bedoeld zijn om te helpen en niet om te controleren.

(Hendrik Backerra, Duitsland)

Erkenning (2)

Hoe simpel kan het zijn? Ik ben ervan overtuigd dat erkenning naast liefde, de allerbelangrijkste waarde is in de interactie tussen mensen. Dat begint al in de relatie tussen ouders en kind. De meest basale vorm van erkenning is dat je er als kind ‘mag zijn’ en gewenst bent. Voelen we die erkenning niet, dan wringen wij ons als kind al in allerlei bochten om toch die waardering van vader of moeder te krijgen. Waarom? Krijgen we als individu pas betekenis en identiteit in interactie met een ander?

(Robert Taen, Nederland)

Ervaring

Wees altijd bereid om te leren van de ervaringen van anderen, maar bouw altijd je eigen unieke ervaring op uit alles wat het leven op je weg plaatst.

(Elizabeth Jones, Groot-Brittannië)

Ethiek

Zoals we allen weten, leven we in een wereld van goed en slecht en de enige manier om slecht te overwinnen is door goed te zijn. En de grondslag van goed zijn is ethisch zijn. Dit is een cyclisch proces.

(Mohan Benjamin, India)

Uit Het boek der WAARDEN