woensdag 11 maart 2015

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork” – deel 4

Discretie

Onthullen of niet? Discretie? Het is het verschil tussen zichzelf van dienst zijn of de anderen.

(Kate Stephenson, Groot-Brittannië))

Doelgerichtheid

Je doelstelling bereiken maakt dat je voorwaarts blijft gaan. Het doet er niet toe of het de weg ernaartoe of de bestemming is die je motiveert. Zoals Kahlil Gibran eens zei: ‘De betekenis van een mens is niet in wat hij bereikt, maar eerder in wat hij verlangt te bereiken.’

(Rhonda Jansz, Australië)

Doeltreffendheid, een andere maatstaf voor succes.

Succes wordt te dikwijls gedefinieerd door macht, weelde, bezittingen – allemaal uiterlijke manifestaties van wat we bereikt hebben.

Maar wat als we ervoor kiezen om succes te herdefiniëren? Wat als we succes meten in termen van individuele doeltreffendheid? Met andere woorden de mate waarin we de door God gegeven talenten, gaven, bekwaamheden gebruiken om, bijvoorbeeld, de grondstoffen van de aarde op een verantwoorde manier aan te wenden. Doeltreffendheid vraagt me ervoor te kiezen tevreden te zijn met waar ik ben en waarmee ik bezig ben.

(Danie Eksteen, Zuid-Afrika)

Duurzaamheid

Met duurzaamheid als waarde kan iedereen visie in actie omzetten. Het betekent dat een persoon of een organisatie de verantwoordelijkheid aanvaardt voor het welzijn van toekomstige generaties. Het vereist dat we zowel op korte als op lange termijn rekening houden met de impact van onze daden op de planeet en op de anderen. Het vraagt keuzes die ons in harmonie brengen met de omgeving en met de anderen. Het zet ons aan om manieren te vinden om samen te werken voor het grotere algemene goed. Het maakt ons allemaal verantwoordelijk. Als we het goed doen, is de waarde van duurzaamheid een ongelooflijk geschenk, omdat het resultaat gezondheid betekent voor de mens, organisaties en het milieu.

(Wendy Williams, Verenigde Staten)

Eenvoud

Eenvoud is liefde,

eigen keus en woordeloos,

altijd aanwezig. (haiku)

(George Albright,Verenigde Staten)

Een-zijn

We kunnen nooit gescheiden zijn van eender welke energiebron die ons creëerde. De bijbel zegt: ‘En God zei: laat ons de mens creëren naar ons beeld en onze gelijkenis.’ (Genesis 1:26). We zijn niet enkel gecreëerd naar het beeld van onze schepper maar we zijn ook van dezelfde substantie. We maken deel uit van het goddelijke en we hebben goddelijkheid in onszelf. Wanneer we ons met deze hogere energie verbinden door meditatie, stil te zijn of gewoon door met iets bezig te zijn dat we zo graag doen dat de tijd stopt met te bestaan, dan kunnen we waarachtig een-zijn ervaren.

(Cristabel Barbosa-Garcia, Groot-Brittannië)

Eerbied

Eerbied zie je in ogen die schitteren van tederheid

In een hart dat fonkelt van vertrouwen

Eerbied is een glimlach stralend van vriendelijkheid

In een oplossing die wijs en juist is.

Eerbied is in de zonneschijn die de aarde verwarmt

In de regen die een bloem koestert

Eerbied is in de eerste levensadem bij de geboorte

In een kampvuur dat krachtig brandt.

Eerbied is de kleurrijke mist van een fontein

De knoestige wortels van een oude eikenboom

Eerbied is de hoogte van een majestueuze berg

De perfectie van een knop die gaat openbarsten.

(Antoinette J. Braks, Australië)

Eerlijkheid

Zonder vertrouwen is er geen eerlijkheid en zonder eerlijkheid zijn er geen relaties.

(Prita Kana, Zuid-Afrika)

Efficiëntie

We moeten niet blind voortrazen, maar halt houden en ons doel voor ogen blijven houden.

(Kristien Beuselinck, België)

Empathie

‘Je kunt een persoon nooit echt begrijpen tot wanneer je de dingen beschouwt vanuit zijn/haar standpunt… tot wanneer je in zijn/haar huid kruipt en erin rondloopt.’

(Atticus Finch in To Kill a Mockingbird)

Empathie stelt ons in staat mensen te zien, geen nummers, en wijsheid te waarderen die voortkomt uit ervaring.

(Nicole Endacott, Australië)

Uit Het boek der WAARDEN