woensdag 4 maart 2015

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork” – deel 3

Comfort

Comfort kan een deken of een zachte wind zijn;

Zalf om mijn knieën te verzorgen;

Een luisterend oor om naar mijn ellende te luisteren;

Een paar warme sloffen om mijn tenen te verwarmen…

Comfort is wat ik als dusdanig ervaar,

Een noodzakelijk iets dat alleen door mij zo is gedefinieerd.

De leidraad om echt comfort te vinden is de eeuwenoude wijsheid te volgen om eerst te weten wat je eigen echte behoeften zijn.

(Lawrence Stern, Verenigde Staten)

Competentie

Recente onderzoeken beschouwen geluk als een ‘bijproduct’ van persoonlijke verwezenlijking, dat kan bekomen en ervaren worden als we al onze capaciteiten en vaardigheden richten en focussen op de verwezenlijking van iets wat zinvol is en een uitdaging betekent voor elk van ons.

(Marta Martinez Arellano, Spanje)

Competitie

‘Er zijn twee machten in de wereld: het zwaard en de pen. Er is een grote competitie en rivaliteit tussen de twee. Er is een derde macht die sterker is dan beide, de macht van vrouwen’ (Mohammed Ali Jinnah)

Ons bewustzijn als mensheid is aan het groeien en we verlaten geleidelijkaan comtetitieve houdingen ten gunste van samenwerking. Waarom? De globalisering van de economie en de informatie die mensen over de hele wereld verbindt, spelen een grote rol. De ‘global village’ is niet langer theorie. Door internet en sociale netwerken kunnen we in principe allemaal met elkaar verbonden zijn.

(Christine Marsan, Frankrijk)

Compliment

Er is maar heel weinig in het leven dat volledig gratis is. Het geven en krijgen van complimenten is een van die dingen. Het zijn prachtige en totaal onvoorwaardelijke geschenken van vreugde.

We beschikken over de mogelijkheid om iemends dag te veranderen door onze goede gedachten over hen te delen. We kunnen een potentieel gewone dag omtoveren in een dag vol vreugde en licht. Probeer het en geef elke dag iemand een compliment, zowel wildvreemden als bekenden. Kijk hoe hun gezichten opleven en hun ogen sprankelen. Iemand iets geven wat een spontane glimlach tevoorschijn tovert, is prachtig. Zij voelen zich fantastisch en jij voelt je goed. Probeer het en kijk waar het jou naartoe leidt!

(Katie Day, Groot-Brittannië)

Dankbaarheid

Dankbaarheid is een zeer positieve en complexe deugd, een ingesteldheid en vaardigheid. Het is een beslissing die we maken over hoe we de wereld ervaren. Dankbaarheid aanvaardt en behandelt elke situatie als een geschenk en oppotuniteit.

(Matthias Gruendler, Groot-Brittannië)

Toewijding

Toewijding gaat over onbaatzuchtigheid, het besef dat het leven gaat over het vervullen van gemeenschappelijke behoeften, eerder dan individuele.

(Ahmed El Nashar, Egypte)

Dienen

Ik leef en ik geef. De essentie van mijn zijn is dienen. Zijn is dienen. Dienen is zijn. Dienen is echter niet hetzelfde als totale zelfopoffering. Het betekent niet mezelf opgeven. Dienen moet in evenwicht zijn met zelfrespect. Het zijn met elkaar verbonden tegenstellingen die elkaar nodig hebben en die zin krijgen door elkaar. Zelfrespect zonder dienen wordt eigengerechtigheid, egoïsme. Dienen zonder zelfrespect wordt onderwerping, onderdanigheid. Maar als dienen en zelfrespecct elkaar ontmoeten in de kern van ons zijn, dan kunnen we zeggen dat we op onszelf afgestemd zijn. Ik besta, dus ik dien.

(Gabor Karsai, Hongarije)

Discipline

Een maatschappij waarin veel kan, kan alleen blijven floreren als mensen een zekere zelfbeheersing tonen. Gematigdheid is niet voor niets een van de kardinale deugden. Houden mensen te weinig rekening met de belangen van anderen, dan zullen er uiteindelijk regels volgen en zal de naleving ervan worden afgedwongen. Zelfdiscipline en door derden opgelegde discipline fungeren kennelijk als communicerende vaten.

(Olivier Sueur, Nederland)

Uit Het boek der WAARDEN