woensdag 18 maart 2015

Gelezen In Tertio Van 4 Maart 2015

1.De vertegenwoordiging van de Europese bisschoppen bij de Europese Unie, Comece, waarschuwt in een rapport over draagmoederschap dat het een praktijk aan het worden is waarbij veelal arme vrouwen voor rijke mensen een kind dragen. De bisschoppen verwijzen naar India, Thailand, Oekraïne, Rusland en Californië als plaatsen waar die praktijk groeit. Draagmoederschap dreigt van kinderen koopwaar te maken, stelt de Comece, die het over een aantasting van de menselijke waardigheid heeft. (Boudewijn Vanpeteghem)

2.De Belgische bisschoppen waarschuwen in een opiniestuk in De Standaard en La Libre Belgique voor het gevaar dat dementerenden straks het gevaar lopen “te worden geëlimineerd”. Ze lossen daarmee een schot voor de boeg van de uitbreiding van de euthanasiewet naar dementerenden. Voor de bisschoppen “zullen veel kwetsbare mensen die verruiming ervaren als een waarschuwing om geen last te worden voor de anderen en zich niet egoïstisch te gedragen”. (Boudewijn Vanpeteghem)

3.Islam in postchristelijk Europa

Uit een artikel van Gerard Bodifee, doctor in de wetenschappen, oprichter Huis voor Filosofie, publicist

Spot en blasfemie

De ernst waarmee moslims hun geloof belijden spreekt meer jongeren aan dan vele katholieken beseffen. Hartsgrondig is de afkeer die moslims voelen voor bepaalde zogenaamde rechten die de westerling opeist, zoals het recht op spot en blasfemie. In werkelijkheid, zo beseffen ook vele niet-moslims, heeft de samenleving eerder behoefte aan een religiositeit met haar devoties en sacrale waarden die de moslims koesteren dan aan nog meer extreem secularisme.

Op de vrees van vele Europeanen dat Europa islamiseert, gaf Duits bondskanselier Angela Merkel het juiste antwoord: Europa heeft niet te veel islam, maar te weinig christendom. En waarom inspireert het restant christelijkheid nog zo weinig? Waarom, zo vraagt zelfs de Franse libertijnse schrijver Michel Houellebecq zich af, kan de rooms-katholieke kerk niets uitrichten tegen het moreel verval van Europa? In zijn controversiële boek Soumission wijst Houellebecq erop dat moslims, wanneer zij ooit bestuurlijke macht op regeringsniveau zullen verwerven, niet geïnteresseerd zullen zijn in de ministeries van Economie, Financiën of Defensie, maar alleen in dat van Onderwijs. Wie het onderwijs beheerst, bepaalt de toekomst. En opnieuw rijst de vraag: wat heeft het katholiek onderwijs ertoe aangezet het onderricht in de katholieke godsdienst vrijwel volledig af te schaffen? Jongeren die vandaag afstuderen aan een katholieke school kennen de christelijke verhalen niet meer en begrijpen niets van de symbolen en tradities van het christendom. Het Nieuwe Testament hebben ze nooit gelezen en een aangrijpende liturgische dienst hebben ze nooit bijgewoond.

Islamleraars

De directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, Lieven Boeve, is voorstander van het aanstellen van meer islamleraars in de scholen. Ik denk dat hij gelijk heeft. Moslimjongeren hebben recht op het onderricht in hun godsdienst. Maar illusies hoeven we niet te hebben. Moslimleraren zullen met gloed hun geloof belijden en overdragen op de nieuwe generatie. Als Europa islamiseert, is het niet omdat moslims hun religie ernstig nemen, maar omdat de christenen van weleer de hunne verloren zijn.

Tot zover Gerard Bodifee.