woensdag 18 februari 2015

Maria Lichtmis 2015

Op zondag 1 februari 2015 was er in Korbeek-Dijle de KVLV-mis, waarin wij de opdracht van Jezus in de tempel herdachten. Als openingsgebed bad de priester:

God, schenk ons het vaste vertrouwen van Simeon om

in het pikkedonker te blijven uitzien naar het Licht.

Geef ons dat trouwe hart van Hanna om

in de lange wintertijd uw lente te verwachten.

Laat ons leven van uw belofte en van het verlangen naar U.

Dat we niet doelloos ouder worden zonder meer.

Breng ons de vreugde van een vervuld leven,

opdat wij U loven en danken altijd weer.