woensdag 25 februari 2015

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork” – deel 2

Begrip

Om iets te begrijpen hoef je niks te doen. Niemand kan actief begrijpen. Heb je ooit stilgestaan bij het moment waarop je iets begrijpt? Het is zoals een zonnestraal die haar licht uitstraalt en jou een eerste blik geeft, een eerste notie van hoe begrijpen eruitziet.

Elke mens wenst begrepen te worden. Hij wil graag gezien en erkend worden zoals hij is, of juister zoals hij gezien wil worden. Hij verlangt naar erkenning en medeleven. In ruil beloont hij de observeerder met zijn schoonheid en perfectie.

‘Iemand ziet alleen duidelijk met het hart. Wat essentieel is, is onzichtbaar voor het oog.’ (Antoine de Saint-Exupéry, De Kleine Prins)

(Roland Guenther, Duitsland)

Bekwaamheid

We worden ons in de eerste plaats bewust van de notie bekwaamheid wanneer wij bij onszelf en de anderen bewust worden van de ware energieën die we in de wereld loslaten: het goede en het kwade, het grote en de schade, de liefde en de kracht van mijn oordeel en het jouwe. Het mysterie en de kunst van bewust leven is de bekwaamheid om te veranderen: onze wijsheid bewust aanwenden voor de ontwikkeling van onszelf en de anderen.

(Tell Muenzing, Groot-Brittannië)

Bescheidenheid

Er is iets zeer aantrekkelijks en nobels aan als je vertrouwen hebt in wie je bent, wat je kunt en weet, zonder dat je daar publieke bevestiging voor nodig hebt.

(Gunnel Eneroth, Zweden)

Bescherming

Wij willen zo hard beschermen wat en vooral wie we liefhebben. Maar laten we ons hoeden voor verstikken en versmachten. Leven is liefhebben. Maar liefhebben is ook loslaten. Loslaten en dingen en mensen toevertrouwen aan het leven zelf. Daarom kunnen wij onze kinderen slechts twee dingen meegeven: veilige roots en vooral sterke vleugels. De zich natuurlijk ontvouwende bladeren van een voorjaarsbloem kunnen we ook niet in onze handpalmen platdrukken. Tenzij we beogen om die bloem niet tot haar volle schoonheid te laten komen.

(Jolenta Lambrechts, België)

Besluitvaardigheid

Als je steeds trouw bent aan je persoonlijke waarden wanneer je een beslissing neemt, kun je beslissingen nemen zonder te aarzelen.

(Sanet Janse van Rensburg, Zuid-Afrika)

Bewustzijn

Als je de kranten en het televisienieuws bekijkt, dan is de wereld een beangstigende plaats waar ellende overal om de hoek gluurt. Maar de mensheid boekt vooruitgang en de toekomst is er een van hoop en kansen. Wij zijn allen uitgenodigd om een positieve bijdrage te leveren aan dit evolutieproces. Hoe meer we bewuste keuzes maken gebaseerd op waarden, hoe harmonieuzer en in evenwicht de maatschappij zal zijn.

(Les Duggan, Groot-Brittannië)

Bezield

De verblijfplaats van onze passie en ons doel is de ziel. Daarom zal alles wat we doen met passie of met een doel een diepe zielskwaliteit hebben die zonder meer inspirerend en ontroerend is.

(Samata Vasisht, India)

Bijdrage

Bedenk eens hoeveel we kunnen bijdragen aan mensen in nood: de 30.000 kinderen die elke dag sterven van honger op deze planeet of de 16.000 mensen die in de wereld gedood worden door de tabaksindustrie die hun voorhield dat ze sigaretten nodig hadden.

Aldous Huxley in zijn laatste dagen: “Het is makkelijk om ‘ik hou van jou’ te zeggen tegen een heleboel mensen zonder dat het betekenis heeft, maar we kunnen niet zeggen: ‘Ik ben vriendelijk voor jou.’ Vriendelijkheid is een handeling, geen woord. Vriendelijkheid is een bijdrage.”

(Sir John Whitmore, Groot-Brittannië)

Collegiaal

Hoe sterker we deel uitmaken van ons ‘college’, hoe minder we de behoefte hebben anderen te veroordelen en hoe meer we kunnen proberen hen te begrijpen, diversiteit te waarderen in de volle zin en hoe beter we het grootste college van allemaal kunnen ondersteuen: het menselijke ras.

(John Kay, Groot-Brittannië)

Uit Het boek der WAARDEN